EnergoZrouti.cz

Jihomoravský kraj dá přes 13 milionů na programy boje proti suchu

  
Nikola Stránská
24. 3. 2021 ▪ 23:39

Více jak 13 milionů korun dá v rámci nového dotačního programu Jihomoravský kraj na boj proti suchu. Zapojit by chtěl i místní města a obce, které by podle něj měly se suchem bojovat komplexněji.

Osvěžení v parném létě
Osvěžení v parném létě
Foto: Pezibear / Pixabay

400 tisíc korun na výstavbu vodní nádrže v Lesonicích u Moravského Krumlova, 100 tisíc na odbahnění vodní nádrže v Ruprechtově nebo 50 tisíc na ošetření vzrostlých stromů v Únanově. Právě to jsou jedny z mnoha projektů Jihomoravského kraje, na které zastupitelé v letošním roce v rozpočtu vyčlení přes 13 milionů korun.

Kraj chce podpořit obce v komplexnějším uvažování o suchu

Nové projekty by měly pomoci se snížením sucha, které v posledních letech ohrožuje nejen Jihomoravský kraj. Nové projekty vychází z prvního kola dotačního programu „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021“.

Celková výše podpory pro 120 žadatelů dosahuje v rámci prvního kola částky přes 13 milonů korun. O definitivním schválení vybraných projektů rozhodnou radní na svém dubnovém jednání.

„Na Jihomoravský kraj dopadají klimatické změny a sucho více než na ostatní oblasti v naší zemi. Jestli můžeme něco udělat pro to, aby příroda na jižní Moravě zůstala taková, jakou ji známe a máme rádi, pak to udělat musíme. V boji proti suchu jsme všichni v první linii,“ zdůvodňuje význam krajského dotačního programu hejtman Jan Grolich.

V novém dotačním programu, na který kraj celkem vyčlenil 20 milionů korun je zahrnuta i podpora kraje koncepčním aktivitám, které přispějí ke zmírnění dopadů klimatických změn.

„Chceme tak podpořit například 60 tisíci korun koncepční záměr obnovy krajiny a celoplošné zádrže vody v Blažovicích nebo stejnou částkou koncepční dokument pro krajinu, zadržení vody a boj se suchem v Lulči. Jde nám o to, aby se jihomoravské obce a města pustily do komplexnějšího uvažování a věnovaly se boji proti suchu s delším časovým výhledem,“ konstatoval náměstek hejtmana Jan Zámečník.

„Toto první kolo výzvy ukázalo, že obce mají velký zájem s krajem spolupracovat na boji proti suchu, což mě nesmírně těší. Tuto spolupráci chci v oblasti životního prostředí do budoucna určitě dál prohlubovat a obce více vtahovat do řešení sucha v našem kraji,“ uzavřel náměstek hejtmana Lukáš Dubec.


Všechny projekty schválené radou kraje
Žadatel Název projektu
Obec Loděnice „Mokřadní plocha u kostela, k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova“ SO-01 Retenční nádrž"
Obec Křetín Oprava obecního rybníku v Křetíně
Obec Topolany Výsadba stromů a keřů v extravilánu obce
Městys Mikulovice Revitalizace rybníka v Mikulovicích
Obec Vohančice Vohančice – Osetí ke zvýšení retence území s protierozní fun­kcí
Obec Výrovice Přehrážky s retencí I.etapa
Obec Běleč Rekonstrukce požární nádrže
Obec Moutnice Osázení zemního valu
Obec Lesonice Výstavba vodní nádrže, k.ú. Lesonice u Moravského Krumlova
Obec Kučerov Zpevnění svahu v obci Kučerov
Obec Blatnička Oprava rybníka Kačák – II.etapa
Město Rousínov Vodní tůně v LBK, k. ú. Královopolské Vážany
Obec Ráječko Vodní nádrže v k.ú. Ráječko
Obec Svinošice rozšíření zeleně na pozemku p.č. 346/2
Obec Suchý Revitalizace návesního rybníka Suchý
Obec Příbram na Moravě Opevnění ostrůvku a odbahnění rybníku Kuchyňka Příbram na Moravě
Obec Želetice Mlýnský náhon a Zámecký rybníček
Obec Voděrady Rybník Voděrady – obnova
Městys Běhařovice Revitalizace LBC C07 v k.ú. Běhařovice
Obec Dražůvky Revitalizace obecního rybníka-obec Dražůvky
Obec Milovice Milovice – oprava vodní nádrže a obnova tůní
Obec Zbraslav Revitalizace vodní nádrže p.č. 622/2-Zbraslav
Obec Podbřežice Osázení valu za novou ulicí „Za školou“
Obec Kubšice Realizace vybranných krajinných prvků v obci Kubšice
Obec Branišovice Nová zástavba – lipová alej
Obec Sivice Biocentrum Sivice – Trubní propustek a pročištění silničního příkopu v k. ú. Sivice
Obec Vysoké Popovice Mokřady Vysoké Popovice
Obec Níhov Obnovení polní cesty NC22
Obec Únanov Ošetření vzrostlých stromů v obci Únanov
Město Kyjov Odborné arboristické ošetření vzrostlých stromů na tř. Komenského a tř. Palackého v Kyjově
Město Šlapanice Následná péče o zeleň v roce 2021
Obec Dobročkovice Následná péče o stromky v Dobročkovicích v roce 2021
Obec Jinačovice Péče o VKP Skalky a Mniší potok, k. ú. Jinačovice
Město Hrušovany nad Jevišovkou Péče o stromy v Hrušovanech nad Jevišovkou v roce 2021
Obec Bohutice Bohutice – následná péče o zeleň
Město Židlochovice ŽIDLOCHOVICE – VÝCHOVNÉ A ZRAVOTNÍ ŘEZY STROMŮ 2021
Obec Morašice Následná péče o zeleň
Obec Vohančice Vohančice – Zalití výsadeb dřevin v krajině
Obec Výrovice Následná péče o zeleň
Obec Moutnice Následná péče o zeleň v obci Moutnice
Obec Němčičky Odborné ošetření vzrostlých stromů
Obec Žerotice Dosadba stromů a následná péče o zeleň v obci Žerotice
Město Jevišovice Pořízení zavlažovacích vaků Jevišovice
Město Rousínov Následná péče o zeleň v oblasti Kroužeckého mostu
Městys Višňové Ošetření zeleně, Višňové
Obec Rozkoš Arboristické ošetření stromů v obci Rozkoš
Obec Petrovice Následná péče o zeleň v katastru obce Petrovice
Obec Kožušice Následná péče o ovocný sad v Kožušicích
Obec Vysočany Arboristický zásah stromů v obci Vysočany
Obec Krásensko Údržba vzrostlé zeleně v obci Krásensko
Obec Březina Obec Březina – péče o vzrostlé dřeviny
Obec Újezd Odborné ošetření stromů
Obec Těšany Výsadba zeleně a následná péče v obci Těšany
Obec Lančov Péče o zeleň v obci Lančov
Město Boskovice Následná péče o vysazenou zeleň v Boskovicích
Obec Horní Dubňany Ošetření stromů v katastru obce Horní Dubňany
Obec Řícmanice Ovocný sad Řícmanice – následná péče
Obec Medlice Ošetření lipové aleje
Obec Borovník Borovník – následná péče o zeleň
Obec Rohozec Péče o vzrostlé dřeviny a výchovný řez mladých výsadeb
Město Bučovice Zavlažování stromů v lesoparku Hradisko a Kalvárie v Bučovicích
Obec Jevišovka Protierozní opatření IP 16 – následná péče 2. rok
Obec Uherčice Ošetření vzrostlých stromů Uherčice a Mešovice
Obec Kobylnice Následná péče o interakční prvek Kobylnice
Obec Slup Péče o zeleň ve Slupi
Obec Práče Arboristické ošetření dřevin Práče
Obec Horní Dunajovice Ošetření stromů, zdravotní, bezpečnostní a redukční řez
Obec Násedlovice Následná péče o výsadbu v obci Násedlovice
Obec Hrubá Vrbka Ořez vzrostlých stromů v areálu hřiště PALINEC
Město Hustopeče Dosadba zeleně ve městě Hustopeče
Město Oslavany Zámecký park a zahrada Oslavany – údržba dřevin
Obec Hrušky Následná péče o zeleň na návsi v Hruškách
Obec Javůrek Následná péče o zeleň vysazenou v roce 2020 v obci Javůrek
Městys Prosiměřice Ošetření stromů v katastru městyse Prosiměřice
Městys Šatov Závlahy stromořadí městys Šatov
Obec Hroznová Lhota Pěstební opatření na lipové aleji v Hroznové Lhotě
Obec Velatice Péče o výsadbu stromů Velatice
Obec Našiměřice Ošetření stromů v katastru obce Našiměřice
Obec Kubšice Následná péče o zeleň v obci Kubšice
Obec Javůrek Následná péče o zeleň vysazenou v roce 2020 v obci Javůrek
Obec Rudka Péče o zeleň
Obec Vedrovice Péče o stromy v alejích – Vedrovice
Městys Pozořice Stromy pro vnuky
Můj domov Dolní Kounice, z. s. Oáza přátelství – péče o zeleň
Obec Křižanovice Projektová dokumentace protipovodňových a protierozních opatření v k.ú. Křižanovice
Obec Žďárná Obnova vodní nádrže v obci Žďárná – projektová dokumentace
Obec Sobůlky Malá vodní nádrž Sobůlky
Obec Ruprechtov Odbahnění a rekonstrukce hráze a objektů vodní nádrže Ruprechtov
Město Miroslav Rekonstrukce VN Ramoš na p.č. 950
Obec Všechovice Rybník v lokalitě Pod Vinohradem
Obec Sulíkov Projektová dokumentace Revitalizace vodní plochy v obci Sulíkov
Obec Zálesí Rybník Zálesí – odbahnění a rekonstrukce projektu
Obec Sivice Založení prvků ÚSES v k. ú. Sivice, LBC 3 Pastvisko a extenzivní sad – prováděcí projektová dokumentace
Obec Hostěnice Vodní tůň u Hostěnického propadání
Obec Sulíkov Projektová dokumentace Revitalizace vodní plochy v obci Sulíkov
Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem Oprava a odbahnění MVN Hájek
Obec Příbram na Moravě Vodní nádrž pod Kuchyňkou
Obec Újezd u Rosic Vodní nádrž pod pustinami
Obec Blažovice Projektová dokumentace Obnova tůně v obci Blažovice
Obec Ostrovánky Vodní tůně Ostrovánky
Obec Šumice Rekonstrukce vodní nádrže p.č. 3676, k.ú. Šumice
Obec Hrušky „Větrolam v k.ú. Hrušky“
Obec Miroslavské Knínice Projekt rekonstrukce vodní nádrže na p.č. 6 v k.ú. Miroslavské Knínice
Obec Kubšice Projektová dokuentace Mokřady v obci Kubšice
Městys Lomnice Vodní prvky Lomnice
Městys Pozořice Poldr v Panské zahradě
Obec Sentice Realizace periodických a trvale zvodnělých tůní v k.ú. Sentice
Město Kyjov Zpracování Generelu – návrhů opatření pro boj se suchem
Obec Boskovštejn Koncepce opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn v k.ú. Boskovštejn
Obec Měnín Sportovně rekreační areál přírodního charakteru Kravák v Měníně
Obec Kostelec Sportovně rekreační areálpřírodního charakteru v k.ú. kostelec u Kyjova
Obec Blažovice Obnova krajiny a celoplošné zádrže vody v obci Blažovice
Obec Petrov Generel voda, lidé, krajina Obec Petrov
Městys Pozořice Zelené Pozořice
Obec Velatice Studie krajinářských úprav v obci Velatice
Obec Vedrovice Studie – Revitalizace potoka v obci Vedrovice
Obec Luleč Koncepční dokument pro krajinu, zadržení vody a boj se suchem v Lulči
Město Břeclav Adaptační strategie BřeclavŠtítky: Voda Sucho Jihomoravský kraj
Zdroj: KÚJMK