EnergoZrouti.cz

Inspektoři odstavili čističku vod kvůli nebezpečí pro životní prostředí, provozovatel dostal pokutu

  
Lenka Nováková
14. 4. 2021 ▪ 11:13

Inspektoři České inspekce životního prostředí odstavili čistírnu odpadních vod Březhrad kvůli závažným porušením integrovaného povolení. Provoz čistírny představoval podle inspekce nebezpečí bezprostředního, závažného a nepříznivého dopadu na životní prostředí.

Čistírna odpadních vod (ilustrační foto)
Čistírna odpadních vod (ilustrační foto)
Foto: Marcin Jozwiak / Pexels

Česká inspekce životního prostředí informovala o provedené kontrole Čistírny odpadních vod Březhrad, která byla zahájena už v květnu 2019. V té době tam inspektoři z ČIŽP v Hradci Králové shledali závažné porušení integrovaného povolení. Čistička byla totiž umístěna v blízkosti zdroje podzemní vody využívaného k zásobování obyvatelstva.

Čistička porušila „co mohla“

Provozovatel navíc pro čistění používal postupy, které nebyly povoleny a navíc v průběhu kontroly nedoložil, jakým způsobem bylo naloženo s 1 220 m3 odpadních vod mezi únorem a květnem 2019. Provozovateli ČOV společnosti Purum s.r.o tak inspekce uložila pokutu 460 tisíc korun.

„Na základě kontroly v roce 2019 jsme dospěli k závěru, že společnost Purum vědomě provozovala ČOV od února 2019 minimálně do května 2019 v rozporu s integrovaným povolením. Vzhledem k tomu, že provoz čistírny představoval nebezpečí bezprostředního, závažného a nepříznivého dopadu na životní prostředí, zastavili jsme ho,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Proti tomu se společnost Purum s.r.o. odvolala k MŽP, to ale její odvolání zamítlo a rozhodnutí ČIŽP potvrdilo. To nabylo 20. listopadu 2019 právní moci.

Souběžně se správním řízením o zastavení provozu navíc vedli inspektoři ČIŽP také řízení o přestupku. Od března do května 2019 totiž vyčištěné odpadní vody neodtékaly ze zařízení přes měrný objekt do recipientu, ale byly akumulovány v nádržích nebo předávány dalším subjektům.

Právě to tak podle inspekce bylo v rozporu s integrovaným povolením. Firma ještě k tomu od ledna do dubna 2019 neprováděla před prvním příjmem odpadních vod analýzy relevantních ukazatelů.

„Na danou ČOV byly mimo jiného přiváženy cisternovými vozy i odpadní vody s obsahem nebezpečných látek, který daný typ ČOV není schopen odstranit. Rozbory prováděné 12 x za rok logicky mohou pouze obtížně podchytit případný výskyt těchto nebezpečných látek ve vypouštěných odpadních vodách. V daném případě bylo riziko znečištění podzemních a povrchových vod extrémní,“ uvedl Trávníček.
Štítky: Česká inspekce životního prostředí Odpady Voda
Zdroj: ČIŽP