EnergoZrouti.cz

Hnací motor změny klimatu sílí: roste koncentrace ozonu v atmosféře

  
Martin Bárta
23. 8. 2020 ▪ 08:04

Podle měření vědců založeném na datech z letů komerčních letadel rostla v posledních desetiletích významně hladina ozonu v nižší vrstvě atmosféry. To s sebou nese nebezpečí pro lidstvo sílícím globálním oteplováním.

Země
Země
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Podle nové studie vědců z Coloradské státní univerzity, kteří pomocí dat z naměřených komerčními lety zjišťovali stav hladiny ozonu v atmosféře země vyplývá, že podíl tohoto plynu narůstá.

Ozon je většinou vědců považován za jednu z hlavních příčin růstu globálních teplot. Zároveň je ale pro zemi velmi důležitý, jelikož právě díky ozonové vrstvě ve vyšších patrech atmosféry je od země odráženo velké množství nebezpečného ultrafialového záření.

Podle dat, které vědci zveřejnili došlo k nárůstu ozonu právě v nižších patrech atmosféry, nazývané troposféra. K nejvyššímu růstu došlo v posledních letech hlavně v oblasti kolem jižní Asie, nejspíše důsledkem průmyslové činnosti a využívání velkého množství fosilních paliv.

Koncentrace ozonu rostla i přes snižování emisí oxidů dusíku

V posledních desetiletích došlo v Evropě i Severní Americe ke strmému poklesu emisí oxidů dusíku (NOx), které vznikají hlavně spalováním fosilních paliv. Na tomto poklesu má vliv hlavně šetrnější spalování a filtrování emisí například pomocí katalyzátorů plynů v automobilové dopravě či přechod na „zelenější“ zdroje energie oproti spalování uhlí.


I přes poklesy oxidů dusíku, které fungují jako prekurzory ozonu, tedy látky z nichž chemickými procesy ozon vzniká došlo ale k nárůstu ozonu v troposféře přibližně o pět procent za desetiletí.


Právě Evropa či Amerika má ale na globální produkci oxidů dusíku nižší podíl, což je znatelné i na nárůstu ozonu, který byl v těchto oblastech „pouze“ kolem 3,4 procent za desetiletí. Oproti tomu jižní Asie, Malajsie či Indonésie zaznamenaly nárůst až o 18,5 procenta za desetiletí a Indie pak 11 procent.


Tým vědců také díky zkoumání přišel na to, že lokální omezení produkce skleníkových plynů nemusí stačit jelikož ozon se může v atmosféře přesouvat i na místa s jeho nižší koncentrací.
Zdroj: Coloradská státní univerzita