EnergoZrouti.cz

Firma nelegálně uložila přes 229 tisíc tun odpadů, dostala pokutu půl milionu

  
Martin Bárta
17. 9. 2020 ▪ 09:11

Firma zabývající se stavebními odpady dostala od České inspekce životního prostředí pokutu půl milionu korun za uložení odpadů na neschváleném místě. Firma navíc porušila zákon i nedodáním pravdivého a úplného hlášení o odpadech.

Skládka odpadu
Skládka odpadu
Foto: Mumtahina Rahman / Pexels

Půl milionovou pokutu od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) dostala společnost EUROFIN – IMC, s.r.o. za ukládání odpadů na místě, které k tomu vůbec nebylo určeno. Společnost podle ČIŽP porušila zákon tím, že na pozemky v katastrálním území obce Němčičky (Brno – venkov) uložila nelegálně přes 229 tisíc tun odpadů.

Firma, zabývající se mimo jiné nakládáním se stavebními odpady totiž na tyto pozemky navezla více jak 219 tisíc tun zeminy, 9,5 tun směsi nebo oddělené frakce betonu ale i cihly či střešní tašky.

Firma v zákonné lhůtě nedodala správně hlášení o odpadech

Právě za to jí úředníci z inspekce uložili pokutu půl milionu korun, jelikož tím byl porušen zákon o odpadech. Firma totiž neměla na terénní úpravy v dané lokalitě povolení podle zákona o odpadech, ale ani podle stavebního zákona.


Dalšího porušení zákona se navíc firma dopustila tím, že za rok 2017 nedodala v zákonné lhůtě pravdivé a úplné hlášení o druzích a množství odpadu včetně způsobů nakládání s ním.
Zdroj: ČIŽP