EnergoZrouti.cz

V Evropě by mělo do tří let vzniknout největší zařízení na recyklaci PET lahví

  
Martin Bárta
11. 9. 2020 ▪ 13:15

V Evropě by díky snaze a technologii dvou společností zabývajících se plastovým odpadem mohl do roku 2023 vzniknou nový závod zabývající se opakovanou recyklací plastů. Díky jeho výrobkům by mohlo být každý rok ušetřeno několik miliard nových PET lahví a tím i velké množství ropy.

Nápoj v PET lahvi
Nápoj v PET lahvi
Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Už v roce 2023 by chtěly společnosti Loop Industries a SUEZ spustit v Evropě nové recyklační zařízení, které by mělo snížit množství nerecyklovaného plastu a tím i snížit emise skleníkových plynů. Nové recyklační zařízení s názvem Infinite Loop™ by mělo ročně ušetřit až 180 000 tun emisí CO2.

Loop Industries zabývající se inovacemi v technologiích udržitelných plastických hmot a SUEZ, který je světovým lídrem v oblasti nakládání s odpady, působící i v ČR, chtějí do konce roku 2021 dokončit výběr lokality a získat všechna potřebná povolení pro výstavbu nového zařízení na recyklaci.

Pomocí patentované technologie společnosti Loop by měl být recyklován odpadní plast, který dnes končí ve velkém množství na skládkách a to s nekončeným počtem opakování bez zhoršení kvality výsledného výrobku.

Recyklační závod by ročně mohl vyrobit víc jak 4 miliardy PET lahví

Právě zvýšení podílu recyklovaných plastů požaduje po výrobcích i nový pakt do kterého se již zapojilo mnoho nadnárodních korporací typu Coca-Cola, Unilever či Henkel. Nové zařízení pro recyklaci plastů by tak mohlo být dodavatelem i těchto výrobců.


Zařízení, které chtějí společnosti v Evropě postavit bude určené právě pro výrobu plastů PET, ty jsou nejčastěji využívány právě v potravinářství na balení nápojů. Ročně by se mohlo v zařízení vyrobit podle odhadů společností až 4,2 miliardy lahví ze 100% recyklovaného materiálu.


Jelikož nebude k výrobě těchto lahví potřeba nových surovin, dojde k úspoře až 418 000 barelů ropy ročně, které by jinak v důsledku petrochemického procesu výroby PET byly spotřebovány.

Vědci zkouší vytvořit plast s nekonečnou recyklovatelností

S rostoucím množstvím plastových obalů se snaží vědci najít způsob, jak vytvořit plast, který by byl nekonečně recyklovatelný a přitom neztrácel své vlastnosti. Nedávno tak vědci z Coloradské státní univerzity vynalezli nový druh plastu pojmenovaný PBTL, ten by měl právě tyto vlastnosti nabídnout.


V současné době je většina plastových obalů a výrobků znovupoužitelná jen v minimálním množství a při dalších recyklacích již jejich kvalita klesá. Plasty jsou tak po recyklaci využívány hlavně v druhořadých materiálech pro zahradní lavičky či zámkovou dlažbu a plaňky plotů.
Zdroj: TZ Loop & Suez