EnergoZrouti.cz

Ústecký kraj rozdělí 60 milionů na revitalizace po těžbě uhlí

  
Martin Bárta
8. 12. 2021 ▪ 16:01

Města v Ústeckém kraji se dočkají dalších financí na revitalizace po těžbě v hnědouhelných dolech. Obyvatelé se tak díky tomu mohou těšit na nové odpočinkové areály, bikecentra nebo cyklostezky.

Jezero Milada
Jezero Milada
Foto: RomanM82, CC BY-SA 4.0

Mezirezortní komise pro řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji schválila 60 milionů korun na revitalizační projekty v Ústeckém kraji. Projekty jsou důležité pro obnovu obcí, které byly dřívější těžbou silně ovlivněny a její následky pociťují místní obyvatelé dodnes.

Obnovené části mohou opět sloužit obyvatelům

Velké množství rekultivací po těžbě uhlí už v regionu proběhlo, přesto ale zůstává stále velké množství míst, která potíže spojené s dřívější hnědouhelnou těžbou stále pociťují. Mezi nimi tak jsou i Teplice, Krupka, Osek, Braňany nebo Černovice, které přihlásily své revitalizační projekty. K městům se pak připojil i Palivový kombinát Ústí, s.p., který plánuje finance využít na dva revitalizační projekty.

Celková hodnota projektů pak dosáhne téměř 60 milionů korun, což je ale stále jen malé množství financí, které je nutné v těchto regionech pro obnovu po těžbě investovat. Na to ukazuje i příklad velmi úspěšného projektu obnovy životního prostředí, kterým je jezero Milada. Práce na rekultivaci bývalé těžební jámy po hnědouhelném dolu Chabařovice byly zahájeny v roce 2001 postupným zatopením. Voda do nově vznikajícího jezera byla přiváděna z dalšího zatopeného dolu Kateřina a také obnoveným Zalužanským potokem.

Napouštění celého jezera následně trvalo devět let a ještě dalších pět let zabraly rekultivační práce, které umožnily zpřístupnění celého okolí veřejnosti. Náklady na všechny práce pro obnovu bývalého dolu dosáhly pěti miliard korun a nyní je celé jezero určeno k rekreačním a sportovním účelům. Další investice v regionu Ústecka tak budou velmi důležité i pro vznik podobných projektů i když v současnosti investované peníze jsou o mnoho menší než ty, které spolkl projekt jezera Milada.

„Děkuji členům meziresortní komise za podporu našeho kraje v rámci tohoto programu. Vnímám ho jako velice účinný nástroj pro financování revitalizačních projektů zejména pro menší obce,“ řekl ke schválení nových projektů hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Finance nyní půjdou například na vybudování odpočinkového areálu s vodními prvky a zelení, stavbu bikecentra, nové cyklostezky ale i k úpravě prostoru kolem jezera Most. Právě jezero Most je dalším z projektů zatopených bývalých dolů.
Štítky: Uhlí Ústecký kraj Ekologie Těžba uhlí
Zdroj: KÚÚK