EnergoZrouti.cz

Odborníci z Plzně vytvořili unikátní technologii pro separaci plastů, zvýší účinnost recyklace

  
Nikola Stránská
4. 5. 2021 ▪ 10:14

Unikátní technologii pro účinnou separaci plastů vytvořili odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni. Ta dokáže s až 99 procentní účinností roztřídit různé druhy plastů a zvýšit tak čistotu vytříděného materiálu.

Testování prototypu separátoru
Testování prototypu separátoru
Foto: Západočeská univerzita v Plzni

Zpracování plastů a jejich další využití platí v posledních letech v oblasti odpadového hospodářství mezi téma číslo jedna. Druhotným zpracováním tohoto odpadu se tak zabývali i odborníci z výzkumného centra RICE Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Těm se podařilo vyvinout unikátní technologii umožňující až 99 % čistotu separovaných plastů.

Klíčem je elektrostatický náboj materiálu

Vysoká kvalita separace přitom hraje velkou roli v procesu recyklace plastových materiálů. Díky technologii odborníků z Plzně využívající takzvaného principu freefall bude možné plasty lépe separovat a tím i zajistit jejich opakované využití a minimalizaci nových zdrojů.

Prototyp separátoru na plasty , Západočeská...
Nový separátor podle odborníků využívá toho, že každý druh plastu získává třením jiný elektrostatický náboj. Plastová drť, která se vsype mezi elektrody připojené na vysoké napětí se tak podle svého náboje buď přitahuje nebo odpuzuje. Díky tomu je možné je snadno odfiltrovat od sebe.

Samotná separace tak začíná vždy přesným dávkováním suché plastové drtě o rozměrech 1 – 8 milimetrů. Vzduchový dopravník, který zároveň slouží i k elektrosta­tickému nabíjení plastové drtě přivede materiál do cyklonu odkud drť putuje do třídící komory.

„V dopravníku i cyklonu dochází k takzvanému triboelektrickému jevu, kdy se částice třou o sebe i stěny dopravníkové trubky, čímž dochází k jejich nabíjení. Následně procházejí silným elektrickým polem tvořeným elektrodami,“ vysvětluje Jiří Kuthan z výzkumného centra RICE.

Technologie by našla využití i v dalších oborech

Technologii už mají odborníci v současnosti vyzkoušenou pro několik druhů plastů mezi kterými nechybí ABS, PE, PS, PVC nebo PP a další. Celý proces je energeticky nenáročný, příkon vysokonapěťové části separátoru se totiž pohybuje jen v jednotkách wattů.

Separátor plastů z Plzně

Technické řešení navíc zvládne recyklovat více různých směsí plastového odpadu, ale i jen separovat jeden druh plastu z různorodé směsi. Využití technologie tak bude možné jak pro druhotné zpracování plastových materiálů, tak i zvyšování čistoty směsí plastů. Jak vědci uvádí, mohlo by být navíc možné tuto technologii uplatnit i pro další potřeby jako separaci nerostných surovin či v zemědělství.

Univerzita v současné době jedná s několika subjekty o možnostech využití separátoru a získání licence na ni.
Štítky: Plast Plzeň Recyklace
Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni