EnergoZrouti.cz

Tisíce dobrovolníků se dnes zapojí do zlepšování životního prostředí v Česku

  
Markéta Bártová
17. 9. 2020 ▪ 11:40

Už dnes, v sobotu 19. září se tisíce dobrovolníků zapojí do akce Ukliďme Česko, která má za cíl odstranit volně ležící odpad a to hlavně v přírodě. V minulých letech dobrovolníci sesbírali tisíce tun odpadů a letos chtějí rekord překonat.

Úklid odpadků v lese
Úklid odpadků v lese
Foto: MŽP ČR

Aktualizováno - 19. 9. 2020, 08:25

Už dnes, v sobotu 19. září se po celé republice rozběhnou tisíce dobrovolníků po městech, lesích, polních cestách a kdekoliv kde je potřeba uklidit odpad, který tam nemá co dělat. V rámci již pravidelně pořádané akce Ukliďme Česko se letos dobrovolníci zaměří na cigaretové nedopalky.

Očekává se rekordní množství odpadu, hlavně kvůli „koronaturistům“

Organizátoři akce v letošním roce očekávají, že vysbírají ještě větší množství nepořádku než v minulých letech a to hlavně díky „koronaturismu“, který díky omezením souvisejícím s pandemií COVID-19 přilákal do lesů mnohem větší počet turistů a to mnohdy těch, kteří se v lese neumí chovat a to bohužel ani v národních parcích.


K vyššímu množství odpadů nejspíš přispěje i situace, která tu byla na jaře. Právě kvůli pandemii totiž byla odložena většina z 2 500 naplá­novaných úklidů v jarním termínu.


Akce Ukliďme Česko je letos už potřetí součástí Celosvětového úklidového dne, kterého se účastní dobrovolníci ve více jak 150 zemích světa. Právě tématem letošního ročníku jsou cigaretové nedopalky, které jsou obrovským problémem pro životní prostředí nejen ve městech.


Právě nedopalky cigaret jsou v přírodě problémem kvůli dlouhé době rozkladu a to až 15 let. Za tu dobu také uvolňují řadu nebezpečných látek a jsou nebezpečné i pro zvířata jako jsou ptáci, kteří po jejich konzumaci mohou i uhynout.

Úklidy pořádají lidé samostatně, zapojují se ale i města a firmy

Do úklidové akce se v současnosti připojují i města, která organizují vlastní akce nebo soukromé společnosti. V rámci letošních úklidů se tak účastní týmy společností Škoda Auto, Flixbus, Veolia, Komerční banka, DPD a mnoha dalších. Některé společnosti pak vyzvali své zaměstnance ať se do úklidů pustí individuálně.


V minulém roce téměř 65 000 dobrovol­níků zapojených do jarní akce Ukliďme Česko sesbíralo v tuzemsku na 1 120 tun odpadů z čehož velkou část tvořili pneumatiky na něž byla akce zaměřena.

Převážnou část vysbíraných odpadů tvoří plasty

Ačkoliv je problematika odhazování plastových obalů jako jsou PET lahve či obaly od potravinových výrobků v přírodě neustále přemílána v médiích, najdou se spousty lidí, kteří je nadále odhazují na místech kam nepatří.


A právě plastový odpad je velkým ekologickým problémem, který se i Celosvětová úklidová akce snaží zmírnit. V současnosti totiž v přírodě a oceánech končí obrovské množství plastů. Očekává se, že ve světových oceánech jich navíc do roku 2040 přibude více jak miliarda.


V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 a rychlým rozvojem používání jednorázových roušek, igelitových obalů či jednorázových rukavic se očekává další akcelerace tempa růstu těchto obalů v přírodě.
Zdroj: MŽP ČR + Ukliďme Česko