EnergoZrouti.cz

Startuje projekt PERUN, měl by zkoumat i důsledky sucha

  
Nikola Stránská
30. 10. 2020 ▪ 08:37

Několik významných tuzemských institucí startuje v těchto dnech projekt PERUN, ten by měl přinést výzkumy vlivu klimatických změn na území České republiky a připravit i možná řešení jak proti nim bojovat.

Vyprahlá zem jako důsledek sucha
Vyprahlá zem jako důsledek sucha
Foto: Peter H / Pixabay

V Česku v těchto dnech startuje projekt PERUN, jehož název je zkratkou z anglického Prediction, Evaluation and Research for Understanding National sensitivity and impacts of drought and climate change for Czechia tedy predikce, hodnocení a výzkum pro porozumění národní citlivosti k dopadům sucha a změnám klimatu.

Projekt dodá informace jak bojovat proti klimatickým změnám

Nový projekt, do kterého je zapojeno velké množství výzkumných a vědeckých skupin včetně těch univerzitních bude unikátní hlavně kvůli své délce trvání – ta by měla dosáhnout 6,5 roku a dodat tak velmi hodnotná data. Projekt se primárně zaměří na výzkum klimatických extrémů, sucha a důsledků vznikajících z jeho stále většího prohlubování pro Českou republiku.


Garantem projektu je Ministerstvo životního prostředí a mimo Českého hydrometeorolo­gického ústavu je do něj zapojena i Česká geologická služba, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Matematicko-fyzikální a Přírodověděcká fakulta Univerzity Karlovy či Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka a další instituce.


Díky projektu proběhne analýza probíhajících a predikovaných budoucích změn včetně identifikace hlavních rizik pro životní prostředí a tuzemskou společnost. Výstupy projektu by pak měly dát podklady pro přípravu a aktualizaci strategických dokumentů reagujících na změny klimatu. Jedním z výstupů by měl být i plán na přípravu opatření proti změně klimatu, který by měl dát i doporučení na vhodná opatření.
Zdroj: MŽP, ČHMÚ