EnergoZrouti.cz

Spalování dřeva je horší než silniční doprava. Po zákazu uhlí a ropy dojde i na něj

  
Lenka Nováková
15. 2. 2022 ▪ 14:28

Spalování dřeva je podle aktuálních dat z hlediska emisí toxických částic horší než celá silniční doprava ve Spojeném království. Ekologické už spalování dřeva nepřijde ani Německu. Po konci uhlí a ropy by tak mohlo přijít na řadu dřevo.

Zplynovací kotel na dřevo
Zplynovací kotel na dřevo

Spalování dřeva v domácnostech je podle aktuálních britských údajů mnohem horší z hlediska produkce malých prachových částic než veškerý silniční provoz ve Spojeném království. Nová data tak jen potvrzují nutnost budoucích regulací v další oblasti, která přispívá ke znečištění ovzduší.

Toxické látky produkují více domácnosti než automobilová doprava

Ačkoliv se zdálo, že majitelé krbů, kamen nebo kotlů spalujících dřevo byli v posledních měsících kvůli probíhající energetické krizi „na koni“, šlo nejspíše jen o dočasný trend. Vysoké ceny elektřiny a zemního plynu pochopitelně mnoho domácností začalo řešit vytápěním pomocí levnějších způsobů, kterými je dozajista v některých případech i spalování dřeva.

Jak ale ukazují nové vládní údaje Spojeného království, tamní znečištění malými částicemi typu PM 2,5 vytvářejí mnohem větší znečištění než je tomu u veškeré silniční dopravy v zemi.

Množství prachových látek, které pocházejí ze zdrojů spalujících dřevo se sice podle údajů zmenšil z 38% na 17%. I přes to ale spalování dřeva zůstává hlavním přispěvatelem ke znečištění ovzduší těmito částicemi. Silniční doprava pak podle zprávy tvoří zhruba 13% znečištění částicemi PM 2,5.

Částice PM 2,5 jsou velmi škodlivé pro zdraví a podle některých studií způsobují předčasná úmrtí. Malé prachové částice totiž umožňují toxickým látkám vstup přes plíce do krevního řečiště a tím transport v rámci celého těla. Toxiny se následně mohou usadit v mozku, srdci a dalších orgánech, kde mají silný vliv na zdraví.

Zákaz topení dřevem? Možná na něj také dojde

Spalování dřeva v domácích podmínkách je velmi často terčem kritiky ať už z hlediska produkovaných emisí skleníkových plynů či znečištění toxickými látkami. Limity látek, které je možné pomocí těchto zařízení vypouštět do ovzduší se tak postupně zpřísňují.

V nedávné době tak například německá Spolková agentura pro životní prostředí, doporučila nevyužívat kotle na pelety a dřevo právě kvůli znečištění ovzduší a emisím skleníkových plynů. Podle agentury nelze do budoucna považovat za klimaticky neutrální ty zdroje, které není možné v krátké době obnovit. V případě dřeva by tak bylo možné jako klimaticky neutrální považovat pouze ty zdroje, které zajistí využití jen tolik dřeva, aby bylo možné, že v krátké době znovu vyroste. To je ale v současnosti samozřejmě vyloučené, jelikož spalované dřevo může růst i desítky let.

V následujících letech tak lze očekávat, že se nejen samotné členské státy EU ale i Evropská komise více zaměří na sledování dopadů spalování dřeva a dřevní štěpky v domácích podmínkách. To by následně mohlo vést k regulaci či úplnému zákazu stejně jako tomu bude v případě uhlí a dalších fosilních paliv.
Štítky: Vytápění Dřevo Spalování dřeva Doprava Uhlí Ropa
Zdroj: RED