EnergoZrouti.cz

Výsledky největšího průzkumu OSN o klimatu: lidé chtějí rychlou akci

  
Lenka Nováková
27. 1. 2021 ▪ 08:38

Změna klimatu je stále důležitější téma minimálně pro 64 % obyvatel země. Největší průzkum na toto téma provedla OSN, která dokazuje, že se lidé obávají změny a chtějí rychlejší řešení.

Demonstrace za rychlejší reakci na změnu klimatu
Demonstrace za rychlejší reakci na změnu klimatu
Foto: Paddy O Sullivan / Unsplash

dvě třetiny lidí si myslí, že změna klimatu je velkým globálním problémem, který by se měl řešit s co největší prioritou. Lidé také výrazně podporují přechod na obnovitelnou energii a to i ve státech, pro které jsou fosilní paliva hlavním zdrojem emisí skleníkových plynů. Tyto a další informace vycházejí z největšího průzkumu veřejného mínění na téma klimatu.

Opatření mají velkou podporu i v zemích s největšími emisemi

Průzkumu, který provedl Rozvojový program OSN – UNDP (United Nations Development Programme) se účastnilo 1,2 milionu lidí v 50 zemích světa což z něj dělá největší průzkum na toto téma, který kdy proběhl. Mnoho z dotazovaných přitom byli mladí lidé, kteří projevili i největší obavy.

Dvě třetiny z dotazovaných si podle UNDP myslí, že změna klimatu je globální nouzí. Největší obavy sice měla již zmiňovaná skupina mladých lidí mezi 14 – 18 lety, to že současná změna klimatu je mimořádnou situací ale nebylo odmítáno ani věkovou skupinou nad 60 let ve které s tímto tvrzením souhlasilo 58 % dotazovaných.

U skupiny mladých lidí přitom byla obava o mimořádnost situace u 69 % dotazovaných, to ukazuje, že v této otázce nepanuje příliš velké generační rozdělení a obavy z nastávající situace tak mají mladí lidé i ti starší.

Výzkum mezi veřejností také ukazuje, že i přes to, že by opatření v oblasti klimatu vyžadovaly velké změny, většina lidí by je podpořila a to i v zemích, kde jsou fosilní paliva hlavním zdrojem emisí a znečištění. V USA by tedy bylo 65 % lidí pro změnu, v Rusku 51 % a v Austrálii dokonce 76 % dotazovaných.

Ochrana lesů a obnovitelné zdroje jako priorita

Mezi dotazovanými byla jako častá příčina vyšších emisí a změny klimatu uváděno odlesňování. To bylo také za příčinu označeno hlavně v zemích, kde v současnosti odlesňování probíhá ve velkém tempu tedy v Brazílii a Indonésii.

Při dotazech na nejdůležitější opatření k řešení klimatické krize byla lidmi často zmiňována právě ochrana a obnova lesů následovaná obnovitelnou energií a zemědělstvím šetrným ke klimatu. Naopak nejméně důležité opatření je podle výzkumu přechod na rostlinnou stravu, to z 18 politik, které průzkum uváděl získalo pouhou 30 % podporu.

Z výsledků celého šetření je pak patrné, že lidé ve velké většině mají podobný názor a chtějí rychlé akce v oblasti změny klimatu.

„Pokud 64% lidí na světě věří v mimořádnou klimatickou situaci, pomůže to vládám reagovat na klimatickou krizi jako na mimořádnou událost,“ uvedla Cassie Flynn – strategická poradkyně UNDP pro změnu klimatu.
Štítky: OSN Změna klimatu Ekologie
Zdroj: UNDP