EnergoZrouti.cz

Pro vyřešení klimatické krize musíme změnit naše jídelníčky

  
Martin Bárta
7. 11. 2020 ▪ 10:08

Abychom dostáli cílů stanovených Pařížskou klimatickou dohodou, budeme muset mimo průmyslu a našich automobilů změnit i další oblast a to potravinářství. To totiž stojí globálně za obrovskými emisemi skleníkových plynů.

Žena nakupující v supermarketu
Žena nakupující v supermarketu
Foto: Anna Shvets / Pexels

Abychom dokázali zvládnout klimatickou krizi a udržet růst globální teploty na udržitelných hodnotách stanovených Pařížskou klimatickou úmluvou, bude potřeba ještě mnohem víc než jen omezit emise skleníkových plynů u automobilů a v průmyslu. Podle vědců z univerzity v britském Oxfordu bude nutné změnit i naše jídelníčky.

Veganství jako klíč ke snížení globálních emisí?

Živočišná produkce, to je hlavní problém dnešního potravinářského průmyslu, který je podle vědců v současném stavu dlouhodobě neudržitelný. Díky stále se rozrůstajícím chovům skotu dochází k vyšší a vyšší produkci skleníkových plynů. Právě tato hospodářská zvířata totiž produkují obrovské emise skleníkových plynů a to primárně metanu – s rozšiřujícími se stády tak roste i produkce tohoto plynu v potravinářství.

Právě emise pocházející z potravinářství mají obrovský vliv a podle některých zpráv mohou hospodářská zvířata v Evropské unii stát za většími emisemi skleníkových plynů než mají všechny automobily dohromady. Jak uvádí ekologická organizace Greenpeace, zvířata mají také vyšší emise než Polsko, Slovensko, Maďarsko a Česká republika dohromady ze všech sektorů.

Je tedy jasné, že pro snižování emisí skleníkových plynů bude tento problém potřeba řešit a to hlavně změnou jídelníčku. Jednou z možností jak se z této situace dostat je i přechod na rostlinnou stravu. Právě masivní přechod od živočišné k rostlinné potravě by podle vědců mohl být jedním z faktorů, které by produkci emisí drasticky omezili. Nutné ale bude i řešení stále se zvětšujícího plýtvání s jídlem, které ma na svědomí také další zbytečné emise skleníkových plynů.

Pokud se nic nezmění, globální teploty neudržíme

Podle vědců z univerzity v Oxfordu byly globální emise na vrcholu mezi roky 2012 až 2017, kdy dosáhly 16 miliard tun oxidu uhličitého. Pro představu veškerá doprava v tuzemsku za rok 2015 vygenerovala pouze něco přes 13,3 milionu tun oxidu uhličitého.

Vědci očekávají, že pokud budou tato čísla dále růst a lidstvo nezmění svůj přístup k potravinám dojde k překročení cíle teploty klimatu stanovené na 1,5 stupně Celsia už během příštích 30 až 45 let což dále prohloubí klimatickou krizi, která každoročně nabírá na rychlosti.

Podle vědců by tak řešením mělo být snížení plýtvání potravinami, snížení používání hnojiv v největší možné míře, zvyšování výnosů díky modernizaci technologií a již zmiňovaný přechod na rostlinnou stravu. Hlavním faktorem by ale mělo být větší zaměření právě na tyto emise místo sledování pouze těch z průmyslu a dopravy. Státy a regulátoři by tak měli hledat řešení i v potravinářském průmyslu.
Zdroj: Univerzita v Oxfordu