EnergoZrouti.cz

Přírodní katastrofy v minulém roce způsobily ztráty vyšší než dva rozpočty Česka

  
Martin Bárta
9. 1. 2021 ▪ 09:15

Finanční ztráty způsobené přírodními jevy v posledních letech rostou stále rychleji. Podle dat pojistní společnosti Munich RE byl jejich meziroční růst 26,5 procenta. Tempo by v následujících letech mohlo ještě zesílit v souvislosti s globálním oteplováním.

Hurikán
Hurikán
Foto: WikiImages / Pixabay

O tom, že v posledních letech dochází ke stále rychlejší změně globálního klimatu a s tím i k souvisejícím negativním dopadům na celou planetu v podobě silných klimatických jevů a katastrof asi nemůže být řeč. Aktuální analýza společnosti Munich RE navíc ukazuje, že meziročně se ztráty z přírodních katastrof zvýšily téměř o třetinu.

Finanční ztráty z přírodních katastrof byly výrazně vyšší oproti dřívějšku

Podle zprávy společnosti dosáhly ztráty způsobené právě přírodními katastrofami v loňském roce celosvětově na částku 210 miliard amerických dolarů tedy 4,48 bilionu korun. Právě tato částka už je téměř stejně vysoká jako tři roční rozpočty celé České republiky.

Meziroční nárůst ztrát z přírodních katastrof byl v roce 2020 oproti roku 2019 silnější o 26,5 % což dokazuje stále zesilující klimatické jevy, které se projevují na kvalitě života obyvatel země.

Největším problémy byly opět způsobeny v oblastech USA a Číny kde vznikaly hurikány, povodně, požáry ale i další přírodní jevy. Právě USA v minulém roce zasáhly v oblasti Kalifornie silné požáry, které způsobily vypálení obrovského množství lesních porostů a vyhnaly z domovů desítky tisíc lidí.

K dalším katastrofám přispívá i stále rychlejší globální oteplování

Nezvykle silné lesní požáry ale kvůli vysokým teplotám až 30° Celsia zasáhly i rozsáhlé části Sibiře. Právě tam je boj s nimi velice nákladný a někdy i téměř nemožný a tak se požáry nechávají vyhořet bez pomoci hasičů. Tímto hořením se ale do ovzduší uvolňuje další obrovské množství skleníkového plynu oxidu uhličitého jež v budoucnu dále ovlivní globální oteplování.

Právě globální oteplování má na různé přírodní katastrofy stále větší vliv. Podle Munich RE je pět let po Pařížské klimatické dohodě stále pokračující růst průměrné globální teploty oproti stavu před průmyslovou revolucí. Rok 2020 se tak nestal výjimkou a pravděpodobně se stane druhým nejteplejším rokem oproti předindustriální úrovni (1880 – 1900). Výrazný nárůst teploty zaznamenávají i regiony na severu polárního kruhu, tam je růst teplot vyšší až dvojnásobně oproti celosvětovému průměru.

Největší ztráty „vykázaly“ povodně v Číně

Největší individuální ztrátou v loňském roce se staly povodně v Číně. Ty podle dat zaznamenaly ztrátu ve výši 17 miliard amerických dolarů (364 miliard korun). Podle společnost Munich RE byla v tomto případě z pojistek hrazena asi pouze 2 % škodných událostí.

Finanční náklady jednotlivců, firem ale i státní správy tak stále rychleji rostou a v budoucnu se dá očekávat další nárůsty. Je tedy otázkou jak si se sílícími jevy poradí celosvětové ekonomiky již tak silně postižené koronavirovou pandemií.
Zdroj: Munich RE