EnergoZrouti.cz

Pražské letiště má posedmé zlatou medaili za svůj med

  
Martin Bárta
28. 10. 2020 ▪ 12:05

Pražské letiště Václava Havla získalo letos už posedmé ocenění v soutěží Český med za med produkovaný přímo v areálu letiště. Ten ale slouží i pro další účely jako je monitoring vlivů na okolní životní prostředí.

Včely z letiště
Včely z letiště
Foto: Letiště Václava Havla Praha

Pražské Letiště Václava Havla (dříve Ruzyňské) získalo letos už posedmé Zlatou medaili v soutěži Český med od Výzkumného ústavu včelařského. Letiště tím potvrzuje dlouhodobé zkušenostmi s chovem včel a zároveň i vysokou kvalitu medu, který je stáčen v blízkosti rušného letištního provozu.

Hodnotí se chemické vlastnosti ale i estetický dojem obalu

Vzorek letošního medu z letiště získal od Výzkumného ústavu včelařského v Dole hodnocení 97 procent a tak mu opět náleží i získaná zlatá medaile, kterou letos obdržela letištní včelstva už posedmé.


Při hodnocení medu se hodnotí jak fyzikálně chemické vlastnosti ověřované v akreditované laboratoři ale i uvádění povinných údajů na etiketě, či celkový estetický dojem celého produktu. Vysoké hodnocení tak ukazuje na vysokou odbornost a péči letištích včelařů.

Včely jsou na letišti už devět let, slouží i ke sledování kvality životního prostředí

Včely jsou součástí Letiště Václava Havla v Praze už od roku 2011, kdy se Praha připojila k dalším světovým letištím jež v rámci sledování kvality ovzduší a vlivu letištního provozu na životní prostředí používají včelstva. V současné době už má letiště 7 včelstev, které čítají přibližně 350 tisíc včel. Včelaři tak jen letos díky těmto včelstvům stočili 90 kilogramů medu.


Jak již bylo uvedeno, nejsou včelstva na letišti určena pouze k produkci medu a dalších prospěšných výrobků, ale hlavně ke sledování životního prostředí tedy k takzvanému biomonitoringu. Na získaném medu tak odborníci za pomocí rozborů zjišťují jaký je v něm obsah těžkých kovů, či polyaromatických uhlovodíků, tedy látek vznikající právě s provozem letadel.
Zdroj: Letiště Václava Havla