EnergoZrouti.cz

Praha chystá změny v kontrole svozu odpadů, důvodem jsou on-line nákupy

  
Markéta Bártová
21. 1. 2021 ▪ 09:21

Praha se stejně jako další města připravuje více kontrolovat svoz tříděného i bežného komunálního odpadu. Důvodem je i pandemie koronaviru, kvůli které Češi stále více objednávají zboží přes internet. To s sebou nese více nepořádku v ulicích.

Recyklace papíru
Recyklace papíru
Foto: Franz W. / Pixabay

Pandemie koronaviru COVID-19 má silné dopady i v místech, kde to nebylo příliš očekáváno jako je třeba svoz odpadů. Kvůli tomu, že mnoho obyvatel mění způsob jakým nakupují a přechází stále častěji na on-line formu nákupů, přichází do domácností stále více kartonových krabic i výplňového materiálu balíků. Ty jsou potom stále častěji vidět i vedle kontejnerů na tříděný odpad, jelikož ty jsou přeplněné.

Mimořádné svozy i četnější kontrola

Pražský magistrát tak musí na objem tohoto odpadu reagovat, jelikož situace v okolí kontejnerových stanovišť se stále zhoršuje a nepořádek pak znečišťuje nejen okolí těchto separačních míst ale i celé město kvůli větru, který odpad rozfoukává po okolí.

Pomoci s řešením této situace by ale výrazně mohli pomoci nejen v Praze i obyvatelé a to lepším uložením papíru i dalších odpadů do kontejnerů. V případě kartonových krabic totiž často dochází k tomu, že lidé krabice nerozloží a ty tak zabírají velké místo v kontejneru. Když se takových krabic sejde několik, odpad není už kam ukládat a mnoho lidí se jej rozhodne položit vedle kontejneru, to je ale samozřejmě špatně a navíc je možné tento skutek pokutovat jako zakládání černé skládky.

„Už na konci minulého roku nám bylo jasné, že zvýšený online prodej musí logicky znamenat zvýšené množství odpadu, zejména pak obalových materiálů. Proto jsme již v uplynulých měsících navýšili svozové kapacity na celém území města tak, abychom udrželi čistotu a pořádek v pražských ulicích,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

Větší kontrola práce svozových firem

Větší čistotu v okolí kontejnerových stanovišť by ale také měla zajistit větší míra kontroly nad smluvními společnostmi, které svoz odpadů na území hl. m. Prahy zajišťují. Podle smluv mají totiž tyto firmy i povinnost zajistit úklid tři metry všemi směry od separačních míst, dva metry od nich navíc musí plochy zametat.

Praha podle Hlubučka počítá pro rok 2021 s výdaji 1,6 miliardy na zajištění svozu odpadu z ulic a sběrných dvorů. Za tyto peníze tak chce zajistit, aby byl v ulicích pořádek. Proto vedení Prahy vyzývá i občany aby se do této aktivity zapojily a případně i zasílali podněty na místa, kde se nepořádek hromadí.

„Čistota pražských ulic je jednou z priorit vedení města. Vyzýváme proto městské části i občany, aby zasílali fotky a podněty na případné problémy se svozem tříděného odpadu ve svém okolí. Jsme připraveni všechny podněty obratem řešit se svozovými firmami,“ komentuje nově nastavená kontrolní opatření náměstek Hlubuček.
Štítky: Třídění odpadů Praha Zpravodajství
Zdroj: MMP