EnergoZrouti.cz

Ostrava zkouší sběr jedlých olejů a tuků, zatím pouze v Porubě a Třebovicích

  
Martin Bárta
8. 8. 2020 ▪ 13:43

Ostrava spustila společně s firmou Trafin Oil pilotní projekt sběru jedlých tuků a olejů. Prozatím ve dvou městských částech tak rozmístila nové kontejnery na tyto odpady a v případě úspěchu plánuje projekt rozšířit.

Fritovací olej
Fritovací olej
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Ačkoliv má Ostrava stejně jako většina velkých měst možnost sběru jedlých olejů a tuků ve sběrných dvorech, převážná část jich stále končí v kanalizaci. Kanalizační systémy ale právě velké množství tuků a odpadů ucpává a přináší tak s sebou velké množství problémů pro správce těchto systémů.

Z tohoto důvodu ale také z důvodů ekologických spouští nyní Ostrava společně s místní firmou Trafin Oil pilotní projekt sběru jedlých olejů a tuků přímo u současných kontejnerových stání. Na těch by v testovací fázi projektu měl přibýt kontejner, který je určen právě pro tyto odpadní produkty.

Vyhozený olej poslouží autům a letadlům, musí být ale jedlý

Občané mohou do speciálních kontejnerů vhodit tuky a oleje jednoduše v uzavřené PET lahvi, která je společně s olejem recyklována. Každý tak může doma postupně ukládat tuk například ze smažení či pečení do PET lahví a ty následně naplněné vhodit do kontejneru. To by mělo recyklaci usnadnit oproti navážení do sběrného dvora a více tak recyklaci podpořit u občanů.


Společnost Trafin Oil, která oleje bude svážet ale i recyklovat je následně dále zbaví nečistot a zbytkové vody. Tímto způsobem přečištěné oleje jsou dále distribuovány pro výrobu biosložek pro paliva aut a letadel.


Jak ale upozorňuje město i provozovatel systému, do kontejneru patří pouze jedlé tuky pocházející například ze smažení, pečení, grilování a podobně. V žádném případě by tak do kontejnerů neměli být vhazovány oleje motorové či ze strojírenské výroby ty je možné odevzdat dále ve sběrných dvorech či specializovaným společnostem.
Kontejner na jedlé tuky a olejeZdroj: Ostrava