EnergoZrouti.cz

Možné ohrožení vodních toků vyjde firmu ze Sokolovska draho, ČIŽP ji udělila vysokou pokutu

  
Tomáš Jelínek
23. 8. 2021 ▪ 21:05

Možné ohrožení řeky Svatavy, která je zařazena mezi významné vodní toky vyjde firmu ze Sokolovska draho. Česká inspekce životního prostředí ji udělila hned dvě pokuty.

Skládka odpadu (ilustrační foto)
Skládka odpadu (ilustrační foto)
Foto: Pixabay

Více jak na půl milionu korun už vyšly pokuty udělené Českou inspekcí životního prostředí firmu PD Power s.r.o., která provozuje zařízení pro sběr, výkup a zpracování odpadů ve Svatavě na Sokolovsku. První pokutu firmě inspekce udělila už v únoru za přepravu nelegálního odpadu z Německa. Další pokuta byla za porušení vodního zákona.

Firma neplnila povinnosti při nakládání s odpady

PD Power s.r.o. podle inspekce v letech 2017 až 2020 nelegálně dovážela do České republiky odpad z Německa. Jednalo se o netříděné plastové směsi pocházející podle inspekce pravděpodobně z domácností. Ty byly ale přepravovány jako čisté plasty a kaučuk.

Tyto odpady byly podle kontrolorů do tuzemska dovezeny bez písemného oznámení a souhlasu Ministerstva životního prostředí, které je ovšem v tomto případě povinné. Mimo plastů navíc byly dovezeny i další odpady jako stavební odpad, pneumatiky, nezpracovaná struska a další. Tyto odpady firma evidenčně zařadila do zařízení určeného pouze ke sběru a výkupu odpadů a nikoliv k jejich využití. Tento prohřešek inspekce „ocenila“ na 280 tisíc korun.

Únik by mohl být ohrožením pro vodní toky

Další pokutu si pak firma „vysloužila“ za odpady, které nebyly zabezpečeny před povětrnostními vlivy a proti nežádoucím únikům do okolí. Společnost také podle ČIŽP nezajistila, aby odpady se kterými bylo nakládáno, byly označeny v souladu s platnou legislativou.

V zařízení firmy ve Svatavě tak byly skladovány odpadní oleje a živočišné tuky v celkovém množství více jak dvou stovek tun a to v nezastřešených jednoplášťových nádržích bez záchytných, případně havarijních jímek přímo na nezpevněném terénu. Oleje by tak mohly být v případě úniku ohrožením pro vodní toky. Firma tak za další prohřešek dostala od inspekce pokutu 250 tisíc korun.
Štítky: Odpady Ekologie Německo
Zdroj: ČIŽP