EnergoZrouti.cz

Mořská tráva jako absorbent oxidu uhličitého

  
Jakub Zich
5. 11. 2020 ▪ 08:18

Snížení koncentrace oxidu uhličitého za pomocí mořské trávy chce vyzkoušet Velká Británie. Ta by pomocí její výsadby chtěla zachycovat oxid uhličitý mnohem efektivněji než jak to probíhá u stromů.

Mořská tráva
Mořská tráva
Foto: The Tampa Bay Estuary Program / Unsplash

Koncentrace oxidu uhličitého (CO2) se neustále zvyšuje a vědci proto hledají možnosti, jak tento plyn co nejefektivnějším způsobem ze vzduchu vychytat. S projektem vysazení semen mořské trávy přišla ve svém projektu Velká Británie a klade si toho za cíl mnohem více.

Mořská tráva jako čistička vzduchu

Mořská tráva je schopná vychytávat oxid uhličitý ze vzduchu mnohem rychleji než například stromy. I proto přišla Velká Británie s plánem na vysazení milionů semen mořské trávy. Má se za to, že až 90 % trávy zmizelo v průběhu minulého století. S vysazením se začalo u velšského pobřeží Pembrokeshire. Odhaduje se, že zde vznikne velká louka o rozloze 20 000 m 2 . Vysazení mořské trávy má ale více pozitivních dopadů. Měla by zvýšit také počet ryb a celkově přispět k mořskému ekosystému.

A kde se mořská tráva vyskytuje? Myslím, že kdybychom napsali, že v moři, jednalo by se o neprůstřelný fakt. Nicméně mořská tráva se vyskytuje v mělkých vodách a působením různých vlivů mizí poměrně rychlým tempem, zmizí téměř 10 % ročně. Důvody jsou různé, mezi ty nejdůležitější ale jednoznačně patří především znečištění moří. Ani ne tak v důsledku vypouštění platů do moří apod., ale spíše z toho důvodu, že kolem pobřeží se budují nové a nové budovy, výrobny apod. Britský projekt proto počítá s tím, že pomůže toto mizení zpomalit právě vysazením většího počtu semen mořské trávy.

Záchrana vzduchu i podpora rybolovu

Mořská tráva vychytává oxidu uhličitý, avšak nějak výrazně jej dále nezpracovává. To znamená, že je zachycen v sedimentech, což ale moře či mořskou faunu a flóru nijak neohrozí. Vedle toho, jak již bylo zmíněno, se mořská tráva může stát útočištěm pro menší ryby, mezi které se řadí například treska. Podle studie vědců z Cardiffu a Stockholmu probíhá v pásmech mělké vody s mořskou trávou až 20 % celkového rybolovu, což je ohromující číslo.

Znečištění je celosvětový nepřítel jak vzduchu, tak moří. Mořské trávě nejvíce škodí především dusík, který je přítomný v odpadních vodách, které do moře míří. Ten sice přímo nezpůsobuje odumírání trávy, ovšem podporuje růst menších řas, které ovšem zabraňují světlu dopadat až na mořskou trávu, což pro ni znamená velký problém. To pak má velké dopady právě také na mořské živočichy, kteří zde žijí. Pro samotné životní prostředí je tak mořská tráva neuvěřitelně důležitá a na její obnově by se mělo pracovat i nadále.
Zdroj: BBC