EnergoZrouti.cz

Kuchyňské sporáky podle studie produkují velké množství metanu, i když je nikdo nepoužívá

  
Markéta Bártová
28. 1. 2022 ▪ 08:06

Kuchyňské sporáky podle studie emitují silný skleníkový plyn metan, i když jsou vypnuté. Uniklý metan přitom není nijak sledován a může mít vliv na klima jako stovky tisíc automobilů jen v USA.

Kuchyňská varná deska
Kuchyňská varná deska
Foto: Steve Buissinne z Pixabay

To, že varné desky na plyn uvolňují do ovzduší emise skleníkových plynů a dalších toxických látek asi málokoho překvapí. Tento zdroj velké množství emisí skleníkového plynu – metanu, ale podle nové studie vědců ze Stanfordovy univerzity v USA vypouští emise nejen když jej používáme, ale i v době kdy je zcela vypnutý.

Starší nebo nové varné desky nemají na emise vliv

Studií, které potvrzují vliv vaření na plynových sporácích už ve světě proběhlo obrovské množství a většina z nich měla stejný výsledek. Ohřev jídla na ohni, který vzniká spalováním zemního plynu emituje do ovzduší nejen emise skleníkových plynů ale i emise látek, které jsou v uzavřeném prostředí domu toxické.

Výzkum vědců z prestižní Stanfordovy univerzity se zaměřil na studii emisí plynových sporáků v 53 domácnostech v Kalifornii, které využívaly varné desky staré od tří do třiceti let. Nelze tedy říci, že by emise látek do ovzduší probíhaly pouze ze starých varných desek, které už mohou být po době své životnosti.

Jak uvádí výsledky studie publikované v Environmental Science & Technology, přibližně 1,3 procenta plynu, který je ve sporácích využíván se uvolňuje jako nespálený metan do ovzduší. Ten je přitom známý svým vlivem na globální změnu klimatu, na kterou má ještě větší vliv než stále více kontrolovaný oxid uhličitý.

Velká většina studií, které měřily emise plynových sporáků se zaměřovala hlavně na emise, které sporáky generují při běžném provozu, tedy když dochází například k ohřevu potravin. Američtí vědci se ale blíže podívali i na emise, které sporák generoval když byl ve vypnutém stavu. A právě v této době podle nich docházelo k úniků více než tří čtvrtin emisí metanu oproti běžnému provozu.

„Překvapivě existuje jen velmi málo měření toho, kolik zemního plynu uniká do vzduchu z vnitřku domů a budov netěsnostmi a nedokonalým spalováním ze spotřebičů,“ řekl hlavní autor studie Eric Lebel, který výzkum prováděl jako postgraduální student Stanfordské školy.

Pokud vezmeme v potaz množství plynových sporáků nejen v USA ale i Velké Británii nebo celé Evropě, vyjde nám obrovské množství zařízení, které do ovzduší emitují skleníkové plyny, jež přitom nejsou nijak kontrolovány. Při srovnání s emisemi oxidu uhličitého pak jasně vychází, že jen sporáky na zemní plyn umístěné ve Spojených státech amerických mají stejnou produkci CO2 jako 500 000 vozidel na benzín.
Štítky: Plyn Metan Vaření Jídlo Zemní plyn Emise
Zdroj: RED