EnergoZrouti.cz

Coca Cola, Unilever a desítky dalších se připojují k americkému paktu na zvýšení recyklace plastů

  
Nikola Stránská
29. 8. 2020 ▪ 17:12

Plastového odpadu celosvětově dramaticky přibývá. V USA proto vznikl pakt, který zavazuje vládní i nevládní organizace i soukromé společnosti v čele s obry jako je Coca-Cola či Henkel k jeho omezení a lepší recyklaci.

Příroda znečištěná plastovým odpadem
Příroda znečištěná plastovým odpadem
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Desítky vládních i nevládních organizací a producentů se spojilo v nový pakt, který má za cíl jediné: snížit množství plastu, který stále více zatěžuje životní prostředí v oceánech a zlepšit možnosti recyklace výrobků z plastu.

Za paktem, který zavazuje více než 60 organizací a firem mezi nimiž nechybí Coca-Cola, Unilever, Nestlé nebo Henkel k tomu, aby se všechny jimi vyrobené plastové výrobky staly do roku 2025 plně recyklovatelné stojí nadace Ellen MacArthur Foundation, která se dlouhodobě zabývá přístupem k lepšímu hospodaření s plasty.

Pakt zavazuje firmy k jednoduchým cílům s velkým dopadem

Všechny firmy, které se k paktu připojují pak mají za úkol splnit tyto čtyři cíle:
  1. definovat seznam obalů, které mají být označeny jako problematické nebo jednoduše zbytečné. Následně musí firmy přijmout taková opatření, aby byly tyto obaly vyřazeny z prodeje do roku 2025
  2. do roku 2025 musí být všechny vyráběné plastové obaly 100% znovu použitelné, recyklovatelné či kompostovatelné
  3. do roku 2025 musí být přijaty kroky k účinné recyklaci či kompostování alespoň 50% plastových obalů
  4. do roku 2025 musí být v plastových obalech průměrně alespoň 30% biologického obsahu


Splnit všechny tyto body sice může být na první pohled velmi snadné, ale z pohledu obrovských producentů jakým jsou již zmíněná Coca-Cola, Henkel, Nestlé a další jde o obrovské investice do zlepšování technologií výroby i recyklace dodávaných obalů.

Velké společnosti si již uvědomují svůj dopad na životní prostředí

Velké množství nadnárodních korporací již delší dobu pracuje na úpravě obalů svých výrobků či vymýšlení nových technologií tak, aby byl dopad na přírodu díky používání obrovského množství plastových obalů stále menší.


Příkladem snahy o snížení množství plastových obalů a podporu oběhového hospodářství právě těchto obalů může být společnost Bieresdorf, do jejíhož portfolia spadají například značky Hansaplast, Eucerin či Nivea. Právě poslední zmiňovaná společnost nedávno představila automat na doplňování sprchových gelů prodávaných pod značkou Nivea, který by měl být dostupný v drogeriích. Díky opakovanému využití stejných obalů a jejich snadnému doplňování přímo na prodejnách by mohlo být ušetřeno obrovské množství plastů.

Plasty jsou stále větším problémem pro životní prostředí

Plastové výrobky najdeme snad na všech místech, kde člověk pobývá ale bohužel i mimo ně a to právě díky jejich obrovské produkci. Pokud by docházelo pouze k produkci plastů, které jsou dlouhodobě použitelné jako jsou kupříkladu plastová okna či palubní desky automobilů, nebyly by plasty až tak velkým problémem. Díky jejich dlouhé době životnosti totiž nekončí tak brzy v odpadu.


Problémem pro životní prostředí jsou tedy hlavně jednorázové plasty, kterých je ale bohužel planeta přesycena. Mezi ně patří každodenně používané PET lahve, mikrotenové sáčky a rukavice jejichž spotřeba ještě stoupla kvůli pandemii COVID-19 či plastová brčka. Tyto výrobky jsou totiž používány pouze krátkou dobu a následně končí na skládkách, ale i ve vodě a oceánech kde způsobují velké nebezpečí pro zvířata a jejich přirozené prostředí.


Plast, kterého v oceánech stále přibývá a do roku 2040 by mělo jeho množství vzrůst o více než jednu miliardu tun je nebezpečím pro zvířata jak kvůli jeho konzumaci tak i pro životní prostředí. Ostatně plastové mikročástice vzniklé při právě z plastů už dnes konzumujeme i my, ale stále neznáme jejich přesný účinek na lidské zdraví.


Další vznikající programy, které zavazují firmy k lepšímu hospodaření s plastem, jeho vyšší míru recyklace ale nejlépe i jeho úplné zrušení tak mohou být prospěšné pro přírodu i nás všechny.
Zdroj: RED