EnergoZrouti.cz

Brno má nové projekty pro lepší životní prostředí. Zapojí i žížaly

  
Martin Bárta
23. 7. 2020 ▪ 08:00

Brno v rámci boje za zlepšení životního prostředí připravilo několik projektů pro lepší hospodaření s dešťovou vodou i ekologičtější nakládání s biologickým odpadem na úřadech a ve školách. V boji za lepší životní prostředí mu pomohou i žížaly.

Žížala
Žížala
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Brno představilo několik projektů, které by mu měli pomoci v blízké době měli pomoci stát se ekologičtějším a přispět tak ke zmírnění dopadů klimatických změn.

Město by tak mělo v nové i existující zástavbě myslet na lepší hospodaření s dešťovou vodou. Zaměří se tedy na budovy v majetku města, které by měli dešťovou vodu lépe ukládat a dále s ní hospodařit ať už na splachování záchodů či zalévání zahrad.

Jako další úkol si město stanovilo lepší hospodaření s biologickým odpadem. Pokud bude totiž tento odpad využit přímo na místě jeho vzniku, není nutné jej svážet a dále zpracovávat – předejde se tak vzniku dalších emisí zbytečných skleníkových plynů. Za tímto účelem město využije vermikompostování kde za pomoci specifických druhů nejčastěji kalifornských žížal napomůže přeměně biologického odpadu na hnojivo. Projekt je vhodný nejen pro úsporu energií ale i jako výukový program ekologického chování na školách.

Kromě spolupráce se žížalami zapracuje Brno i na zlepšení kvality ovzduší a to slevami na jízdném v MHD nebo dotací na „šalinkartu“. Pomoci by také mohla výstavba odstavných parkovišť na okrajích města či vybudování cyklotras pro městský provoz.

Cílem všech nových projektů je snížit do roku 2030 emise CO2 o 40% oproti roku 2000, město tak připravuje řadu projektů včetně těch realizujících úspory na městském majetku (zateplení budov, obnova parovodů za horkovody…). Moravská metropole také k realizaci úsporných opatření nabádá i domácnosti a firmy, které tvoří emise skleníkových plynů v největší míře.
Zdroj: Brno.cz