EnergoZrouti.cz

Brno bude vydávat certifikáty firmám snižujícím emise skleníkových plynů v rámci projektu #PripravBrno

  
Martin Bárta
3. 8. 2020 ▪ 17:49

Brno se v posledním roce stále více angažuje v odpovědnosti za zlepšení životního prostředí a snížení dopadů klimatické změny. V současnosti chce do své iniciativy zapojit i místní podnikatele v rámci projektu #PripravBrno.

Sázení zeleně
Sázení zeleně
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Brno v souvislosti s Akčním plánem pro udržitelnou energii a klima města Brna, který byl představen a schválen v minulém roce připravuje další projekty reagující na klimatické změny. V minulém roce ke spolupráci vyzvalo občany města a představilo jim i několik jednoduchých tipů jak svoji zátěž na životní prostředí snížit

Brno nyní přichází s #PripravBrno a zapojí i podnikatele

Nový projekt města by měl pomoci s úsporami energií a pomoci zlepšit klima nejen v Brně. Současně s ním chce město zapojit do změny i místní podnikatele s kterými v případě splnění podmínek iniciativy podepíše memorandum a pomůže jim i získat konzultační, marketingovou či finanční podporu výběrem vhodných dotačních titulů.


Město očekává, že zapojením místních podnikatelů a firem může být dopad změny ještě větší. Podnikatelé tak pro zapojení do projektu budou muset prokázat energetické úspory, zateplit nemovitosti, lépe hospodařit s dešťovou vodou či sázet stromy ve svém okolí. Za odměnu jim Brno udělí certifikát podle úrovně zapojení a bude je více propagovat v rámci projektu #PripravBrno. Certifikáty podle úrovně zapojení má město připraveno hned čtyři a to ten běžný a pak také certifikáty bronzového, stříbrného a zlatého partnera.


Mezi tipy, které Brno doporučilo i svým občanům pro snížení své ekologické zátěže patří:

  • zateplení domů a výměna neefektivních starých oken a dveří
  • zachycování dešťové vody
  • změna způsobů vytápění na moderní ekologické zdroje místo spalování tuhých paliv
  • sázení zeleně a to včetně té na střechách
  • využívání obnovitelných zdrojů energie
  • využívání MHD nebo chůze pěšky místo individuální dopravy
  • šetřit vodu v domácnosti
  • třídit odpad ale nejlépe předcházet jeho vznikuZdroj: Brno.cz