EnergoZrouti.cz

Bioodpad třídí stále více domácností, jen v Praze ho bylo v minulém roce téměř 5 tisíc tun

  
Nikola Stránská
5. 5. 2021 ▪ 19:31

O třídění bioodpadu v domácnostech je stále větší zájem. Mimo využívání vermikompostérů roste zájem i o hnědé kontejnery svážené městem. V Praze tak v minulém roce vytřídili téměř 5 tisíc tun bioodpadu od 14 tisíc domácností.

Bioodpad
Bioodpad
Foto: herb007 / Pixabay

Bioodpad tvoří významnou složku směsného komunálního odpadu v Praze. Ze statistických dat vyplývá, že jeho množství v rámci let výrazně roste. V loňském roce „hnědé“ nádoby využívalo už téměř 14 000 domácností a Pražské služby takto odvezly 4 994 tun rostlinných odpadů.

Bioodpad třídí mnohonásobně více lidí než před dvěma lety

Popularita třídění bioodpadu se v Praze zvýšila v minulých letech, přispěl k tomu také fakt, že od roku 2020 město převzalo službu svozu bioodpadu pod svou správu a pro vlastníky nemovitostí, kteří tuto službu využívali v minulosti, se cena snížila o 50 % oproti cenám v předchozím roce. Ostatní náklady spojené se zajištěním služby svozu bioodpadu jsou hrazeny z rozpočtu města.

„Třídění odpadu a větší využívání nádob s bioodpadem je důležitou součástí naší strategie přechodu na cirkulární ekonomiku v hlavním městě. U popelnic na bioodpady navíc umožňujeme vlastníkům nemovitostí objednat si kromě četností svozu jednou za 14 dní i častější odvoz, a to jednou nebo dvakrát týdně. Zejména v jarních a podzimních měsících, kdy je produkce bioodpadu vlivem zahradničení výrazně vyšší, má smysl o biopopelnici zažádat,“ přibližuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Pro sběr bioodpadu bylo v Praze v roce 2020 celkem přistaveno 2 703 nádob. Právě bioodpad tvoří významnou část směsného odpadu. Čistý separovaný bioodpad je svážen do kompostáren v Praze a Středočeském kraji a dál slouží jako hnojivo. Do „hnědé“ biopopelnice loni odkládalo své rostlinné odpady 13 896 pražských domácností a celkem bylo takto svezeno za minulý rok přibližně 4 994 tun rostlinného odpadu, přitom v roce 2018 se jednalo pouze o 85 tun odpadu.

Stále více lidí si nejen v Praze uvědomuje, že vyhodit bioodpad do běžných kontejnerů, jež končí na skládce či ve spalovně není ekologicky správné. Mimo hnědých kontejnerů na bioodpad si stále více lidí pořizuje do domácností i takzvané vermikompostéry. Jejich hlavním pohonem jsou speciální kalifornské žížaly, jež se bioodpadem živí.
Štítky: Praha Odpad Bioodpad