EnergoZrouti.cz

Vědci vynalezli nový druh plastu, který možná zajistí stálou recyklovatelnost

  
Markéta Bártová
22. 8. 2020 ▪ 08:26

Vědci vymysleli nový způsob jak vyrobit plast, který bude stále recyklovatelný. Postup jeho výroby navíc není složitý ani drahý. Větší míra recyklovatelnosti by pak mohla zajistit zlepšení životního prostředí snížením množství jednorázového plastu v přírodě a oceánech.

Odpad z jednorázových plastů
Odpad z jednorázových plastů
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Plast, který je v posledních desítkách let díky nízké míře recyklace a opakovaného používání stále větším problémem pro životní prostředí v globálním měřítku, by možná konečně mohl mít jedno řešení. Vědci z Coloradské státní univerzity pod vedením profesora Eugene Chena totiž našli možnost jak vytvořit plasty nové, které zajistí stálou recyklovatelnost.

Nový plast by tak umožnil zavést systémy vratných obalů ve větší míře a umožnit recyklaci obalů „do nekonečna“. Lepší systém třídění odpadů společně s použitím nového materiálu by pak mohl zabránit dalšímu plnění oceánů novými plasty, které jsou nebezpečné jak pro zvířata tak pro člověka.

Nízkou míru recyklace u současných druhů plastů způsobuje také jeho chemická struktura, při opakovaném recyklování totiž dochází k její degradaci a plast pak není využitelný na jiné výrobky než jsou třeba venkovní lavičky či plastová zámková dlažba a další výrobky.

Materiál, který tým profesora Chena nazval PBTL se vyrábí spojením bloků nazývaných bicyklické thiolaktony. PBTL pak má skvělou pevnost a stabilitu. Díky kvalitě materiálu by mohlo být jeho využití hlavně k výrobě obalů z plastu, automobilových dílů či stavebních materiálů. Nový materiál by bylo možné při teplotě 100° C zahřát a rozbít původní stavební kameny na chemické bázi. Ty se následně mohou znovu sestavit a tak stále recyklovat.

Strava člověka je plná mikroplastů, zatím přesně nevíme co nám to může způsobit

Znečištění planety plastovým odpadem by mělo mít u vlád států po celém světě mnohem vyšší prioritu, což bohužel v současnosti stále nemá. V současné situaci, která je ještě více posílena pandemií koronaviru COVID-19 jsou hlavně jednorázové plasty v ještě silnější pozici a tak se předpokládá, že jich na skládkách a hlavně ve světových oceánech skončí ještě větší množství než se předpokládalo.


Podle posledních výzkumů vědců ze Světového fondu na ochranu přírody by do roku 2040 mělo v oceánech přibýt více jak miliarda tun plastů, které se opět stanou velkou hrozbou nejen pro životní prostředí mořských živočichů.


Výzkumy také uvádějí velké množství mikroplastů, které se ale nacházejí v mořských plodech díky rozpadu plastů na malé částice. Ty jsou ale následně konzumovány i člověkem a stále není dokonale prozkoumán vliv, který tyto částice na zdraví člověka mají.
Zdroj: Coloradská státní univerzita