EnergoZrouti.cz

Vědci objevili speciální mikroby, které pomáhají chránit korálové útesy před zničením

  
Jakub Zich
11. 1. 2021 ▪ 09:29

Vědci našli zajímavé spojení mikroorganismů a korálů. Tyto mikroby jsou schopné vázat na sebe přebytečný dusík, který by jinak korálům škodil. Jak přesně toto funguje zkoumali vědci z MIT. Jedná se o první vědeckou práci, která takové spojení objevila a popsala.

Korálový útes v San Franciscu
Korálový útes v San Franciscu
Foto: Francesco Ungaro / Unsplash

O korálových útesech se toho každý rok napíše hodně, zpravidla se jedná o negativní zprávy o tom, jak jsou na tom špatně i díky znečistěným mořím a oceánům. Vědci z MIT ale nyní objevili slizké mikroby, které naopak korálovému útesu pomáhají a tím je také chrání.

I malé množství živin stačí

Korály jako organismy se postupně vyvíjely, dokonce tak, že byly schopné žít také ve vodách, kde se nevyskytovalo mnoho živin. Kolem korálů by měly panovat konstantní podmínky, jakmile se začne něco významně měnit, není to pro zdraví ani rovnováhu korálu ideální. Vědci z MIT ve spolupráci s oceánografy ale přišli na to, že některé korály jsou pokryté vrstvou slizkých mikrobů, která jim významně pomáhá. Chrání je totiž před nerovnováhou živin, která kolem nich může kdykoli nastat a na kterou jsou korály velmi náchylné.

Jak to celé funguje

Mikroby, které se vyskytují přímo na povrchu korálů jsou schopné přijímat dusík a tím čistit okolí korálů. V nízkých koncentracích je dusík pro korály žádoucí, jakmile je ho ale moc, mohou kolem korálů začít bujet řasy. Ty pak berou korálům základní živiny, což zase způsobuje, že korály blednou a celkově vypadají nezdravě. Příliš mnoho dusíku se do moře a oceánů dostává prostřednictvím rozpuštěných hnojiv, která jsou na bázi dusíku založená, a která se hojně využívají v zemědělství po celém světě.

Mikrob zabrání konkurenci

Nově identifikovaní mikroby jsou tedy schopní přijímat škodlivý přebytek dusíku, čímž zabraňují právě bujení řas v okolí korálů. Tyto mikroby se nenacházejí na všech druzích korálů, přesto je ale zajímavé sledovat, jak si s tím některé druhy korálů poradily. Prakticky se totiž jedná o přirozený způsob obrany korálů, alespoň před nadbytkem dusíku, který by mohl mít negativní dopady na korály jako takové.

Dusík v mořích a oceánech

Dusík se v oceánech a mořích vyskytuje v různých sloučeninách a formách. Zpravidla se jedná o amoniak, dusitany a samozřejmě dusičnany. Dusík pak jako zdroj živin slouží na místech, která jsou označována jako „mrtvé zóny“ V těchto zónách je totiž nedostatek kyslíku, což vede k malé populaci ryb, a mikroorganismy zde mohou bujet lépe než jinde. Slizké mikroby pak mohou chránit jinak poměrně náchylné korály. Výzkum tohoto spojení bude i nadále pokračovat, neboť se zatím jedná o první vědeckou práci, která takové spojení objevila a popsala.
Zdroj: MIT