EnergoZrouti.cz

Uhelných elektráren letos ve světě poprvé ubylo, výjimkou je Čína

  
Martin Bárta
5. 8. 2020 ▪ 07:00

Ve světě letos dále ubývá uhelných elektráren, které jsou uzavírány jelikož se jejich provoz a investice do stále dražších technologií na snížení emisí přestávají vyplácet. Jedinou vyjímkou v tomto trendu je Čína.

Protesty proti uhelným elektrárnám a spalování uhlí
Protesty proti uhelným elektrárnám a spalování uhlí
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Elektráren, které k výrobě energie používají fosilní paliva a to zejména uhlí ve světě dále ubývá. I v letošním roce bylo sice spuštěno několik dalších uhelných elektráren ale těch které svůj provoz ukončily bylo už o něco více.

Podle dat, organizací zabývajících se ochranou klimatu a ústupu od fosilních zdrojů energie End Coal a Global Energy Monitor se v letošní první polovině roku spustily elektrárny spalující uhlí o výkonu 18,3 GWh ale zároveň bylo odstaveno několik elektráren dodávajících 21 GWh.

Největší pokles zdrojů energie používajících uhlí byl zaznamenaný v Evropě což lze sledovat ve většině zemí včetně Polska, které dříve plánovalo udržování uhelných elektráren mnohem déle ale i ono nyní začíná přecházet ve stále větší míře na obnovitelné zdroje energie. Uzavírání uhelných elektráren probíhá také v České republice, kde byl naposledy ukončen provoz kritizované hnědouhelné elektrárny Prunéřov I..

Organizace uvádějí, že uhelné elektrárny jsou ve světě zodpovědné přibližně za 40 procent všech emisí skleníkových plynů v čele s CO2.

Uhelných elektráren přibývá už jen v Číně

Jedinou výjimku v trendu odchodu od výroby energie spalováním uhlí tvoří Čína. Tam byl i přes celosvětový pokles znatelný nárůst nových uhelných elektráren. Čína, která patří mezi největší globální znečišťovatele ovzduší je podle některých zpráv na uhlí závislá vysokou mírou a tak nebude ještě v dohledné době možný úplný odchod od tohoto druhu získávání energie.


Čína jen v roce 2018 vytěžila 3,53 miliardy tun uhlí a je tak jeho největším světovým zpracovatelem.
Zdroj: End Coal