EnergoZrouti.cz

Pražské vodovody kontrolují ztráty pitné vody za pomoci satelitu

  
Tomáš Jelínek
30. 3. 2021 ▪ 11:47

Pražské vodovody a kanalizace letos využívají satelitní technologii, která se jim osvědčila už v minulém roce k monitoringu úniků pitné vody z vodovodních řádů. Technologii je možné využít za každého počasí a výsledky mají do několika dnů.

Poklop kanalizace
Poklop kanalizace
Foto: tatlin / Pixabay

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) opět využily technologii satelitního snímkování pro kontrolu pražské vodovodní sítě. Nová technologie dokáže snadno ukázat na místa, kde by mohlo být poškozené potrubí či jiné problémy – ty pak můžou technici snadno opravit a ušetřit tak nemalé náklady nejen na unikající pitné vodě.

Přes dvě stovky potencionálních problémů

„Satelit nasnímkoval tisíc kilometrů vodovodní sítě. Výsledkem bylo označení 207 potenciálních míst se skrytým únikem pitné vody na vodovodních řadech o délce 111 kilometrů,“ uvedl Jan Kobr, manažer útvaru hospodaření s vodou a ekologie PVK.

Technik při kontrole úniku vody , Pražské...
Pro Pražské vodovody a kanalizace přitom není satelitní snímkování ničím novým, v minulém roce díky této technologii zaměřené na monitoring území od Nového Města po Pankrác systém označil 45 oblastí s potencionálním únikem pitné vody. Průzkumem se pak ukázalo, že ve 26 případech byla informace pravdivá a technici tak opět snížili úniky vody.

Na monitoring firma používá technologii izraelské firmy Utilis. Ta funguje na principu radaru se syntetickou aperturou (SAR), který je nesený japonskou družicí agentury JAXA. Senzor na satelitu zachycuje vyslané radarové impulsy, které rozlišují i typ vody tedy zda jde o pitnou, povrchovou či odpadní vodu. Počítač následně ze snímků dokáže vyhodnocovat, zda na místě nedochází k úniku vody.

Výsledky má firma do několika dnů

Díky satelitnímu snímkování navíc systém může fungovat za každého počasí. Radarové odrazy navíc pronikají až do hloubky tří metrů podle typu povrchu. Následné vyhodnocení dat pak trvá pouze několik dnů.

„Přínos satelitní technologie je v rychlém monitoringu velké oblasti bez zdlouhavých příprav a možnosti zacílení následných pátracích činností jen na zhruba deset procent původní rozlohy. V následujících dnech provedeme diagnostiku vodovodní sítě v satelitem označených místech, jak klasickými akustickými metodami, tak korelační technologií Enigma 3M,“ upřesnil Kobr.

Díky využití satelitní technologie i modernizaci se v loňském roce ztráty ve vodovodní síti pod správou PVK zastavily na 12,91 procenta. Ještě před dvaceti lety ale ztráty přesahovaly třetinu přepravené vody. V roce 1996 to bylo dokonce více než 43 procent vody.
Štítky: Praha Satelit Kanalizace
Zdroj: PVK