EnergoZrouti.cz

Polsko nadále ignoruje zákaz těžby v dole Turów, radní chce razantní zvýšení sankcí

  
Martin Bárta
2. 12. 2021 ▪ 16:32

Polsko stále neukončilo těžbu v dole Turów jak jí nařídil Evropský soud. Země navíc neplatí pokuty, které jí byly za další těžbu nařízeny. Radnímu Libereckého kraje tak došla trpělivost a žádá zvýšení sankcí.

Uhelný důl v polském Turówě
Uhelný důl v polském Turówě

Aktualizováno - 2. 12. 2021, 17:56

Polský uhelný důl Turów, který je už dlouhé měsíce centrem sporů ekologů, politiků ale i obyvatel příhraničních oblastí v Libereckém kraji stále pokračuje v další těžbě. Polská strana tak činí i přes to, že těžbu v dole zakázal Evropský soud. Ten také zemi vyměřil pokutu za další pokračování těžby ve výši půl milionu euro (12,8 milionu korun) denně. Podle radního Libereckého kraje Václava Židka je tak nutné sankci zvýšit, aby začala plnit svou úlohu.

Problémy nejen s dolem se táhnou už roky

Rozhodnutí o další těžbě a rozšíření dolu Turów je velkým problémem pro místní obyvatele. Právě v okolních obcích totiž už tak uhelný důl snižuje hladiny spodní vody. Další rozšíření by tak mohlo obyvatele úplně připravit o vodu. Velká část z nich se navíc obává o další zvýšení hluku a prachu z dolu. Z dalšího rozšiřování tak mají velké obavy hlavně obyvatelé obce Uhelná, která je od dolu vzdálena téměř na dohled. Po rozšíření dolu by pak byla vzdálenost od pracovních strojů jen zhruba tři stovky metrů.

Už dříve navíc probíhaly spory mezi provozovatelem skleníků, společností Citronex v okolí elektrárny a obyvateli okolních obcí. Ty si totiž stěžovali na skleníky, které vyzařují velké světelné znečištění a jsou vidět ve velké části Jizerských hor. Majitel firmy už dříve přislíbil zastínění skleníků, to ale podle obyvatel není používáno vždy a tak je problém se světelným smogem dál aktuální.

I přes dlouhodobé výtky ekologů, ale došlo v lednu minulého roku k povolení dalšího rozšíření z polské strany a důl by tak mohl fungovat dalších šest let. Další rozšíření se tak nelíbilo ani ekologickým aktivistům, kteří na Trojmezí u Hrádku nad Nisou uspořádali protestní akci. Prodloužení bylo následně napadeno jako nezákonné a v květnu letošního roku tak Evropský soud nařídil provozovatelům okamžitě ukončit těžbu hnědého uhlí v dolu. Polská strana ale ukončení nadále odmítá a zároveň neplatí sankce, které Evropský soud za pokračování těžby nařídil.

Sankce se musí zvýšit, aby Polsko neporušovalo evropské předpisy

Jak uvedl před petičním výborem Evropského parlamentu radní za Liberecký kraj Václav Židek, situace s dopadem na životy obyvatel okolních obcí je stále stejná jako při podání petice proti rozšiřování dolu. Radní tak vyzval Evropský soud o zvýšení sankce na takovou výši, která by pro Polsko byla dostatečná vzhledem k porušování předpisů. Židek také vyzval k projednání petice na plénu Evropského parlamentu.

„Žádáme o apel na Evropský soud ve smyslu zvýšení této sankce, aby tato sankce začala plnit svou úlohu a dále nedocházelo k porušování základních právních principů uvnitř Evropské unie. Případně nalezení jiné cesty, jak ukončit porušování nařízení soudu“ uvedl radní Židek na svém Facebooku.

Sankce, kterou Polsko odmítá tak trvá i nadále. Její konec by mělo přinést až rozhodnutí soudu či dohoda mezi Českou a Polskou stranou na mimosoudním vyrovnání. Úplné zastavení těžby je navíc nereálné i podle společnosti PGE, která je provozovatelem dolu. Podle ní není možné tak velký důl jakým Turów je, jen tak zavřít.

„Polsko stále ignoruje negativní dopady dolu Turów i rozhodnutí Soudního dvoru EU. Sankce vyměřené soudem již činí přes 900 milionů korun. Doufáme, že Petiční výbor Evropského parlamentu projedná petici znovu v blízké budoucnosti a vyzve Soudní dvůr Evropské unie k navýšení sankcí za nedodržování rozhodnutí soudu. Kauza Turów je podle nás už natolik důležitá pro celé fungování Evropské unie a jejích základních hodnot, že by se jí měl na svém zasedání věnovat celý Evropský parlament. Nová vláda by měla usilovat o to, aby se těžba omezila a nepřibližovala k českým hranicím a urgentně požádat o zvýšení sankcí pro Polsko, které ignoruje rozhodnutí evropského soudu.” řekla k záležitosti Turówa Nikol Krejčová z Greenpeace
Štítky: Turow Těžba uhlí Polsko Uhlí Energie Fosilní paliva
Zdroj: RED