EnergoZrouti.cz

Ozónová díra nad Antarktidou je největší za poslední roky

  
Tomáš Jelínek
6. 10. 2020 ▪ 16:02

Vědci z evropského programu Copernicus sledujícího atmosféru země zjistili, že ozónová díra nad Antarktidou je v současnosti největší za poslední roky i díky silnému a chladnému polárnímu větru.

Ozónová vrstva země
Ozónová vrstva země
Foto: Copernicus.eu

Odborníci z monitorovací služby Copernicus, což je evropský program na sledování stavu životního prostředí pomocí družic ale i pozemních senzorů zjistili, že ozónová díra nad Antarktidou je aktuálně největší a nejhlubší za posledních roky.

Rozšíření díry podpořil i ledový arktický vzduch

Podle pozorování vědců klesly koncentrace ozónu ve stratosféře nad Antarktidou ve výšce 20 až 25 kilometrů nadmořské výšky na téměř nulové hodnoty. Vědci uvádějí, že za tímto jevem stojí také silný a chladný polární vítr. Právě ozónová vrstva je ale nejen pro Antarktidu velmi důležitá. Díky umístění v horní části atmosféry země absorbuje většinu příchozího ultrafialového záření ze slunce, které jinak poškozuje prostředí i život a může vést k dalšímu oteplování země.


Zástupci programu Copernicus také uvedli, že částečně může poškození ozónové vrstvy pocházet i z chemických látek vypouštěných člověkem. Opět tak doporučili prosazování zákazů chemických látek jako jsou například chlorofluorované uhlovodíky (CFC) přispívající k úbytku ozónu.


Chemické látky, které narušují atmosféru jsou ale dnes již z velké většiny zakázány. Pro mnoho z nás byl dříve jedním z jejich nejznámějších zástupců freon. Ten byl používán v chladničkách či mrazácích a po jejich poškození či vyřazení mohl být často uvolněn do atmosféry. Právě freon je ale pro ozónovou vrstvu smrtící a tak je dnes již téměř všude zakázán.
Zdroj: Copernicus