EnergoZrouti.cz

Nové měřící body by měly podpořit argumenty odpůrců polského dolu Turów

  
Martin Bárta
13. 10. 2020 ▪ 19:08

Argumenty odpůrců rozšiřování hnědouhelného dolu Turów v Polsku by měly podpořit nové měřící body instalované Státním podnikem DIAMO na Liberecku.

Vrty DIAMO na Liberecku
Vrty DIAMO na Liberecku
Foto: DIAMO

Státní podnik DIAMO dnes na Liberecku instaloval nové měřící body sloužící pro sledování vlivu činností v polském hnědouhelném dole Turów. Ten je v posledních letech stále větším tématem právě v obcích, které jsou v jeho okolí. Lidé se obávají většího hlukového i prachového znečištění a ztráty pitné vody ze studen.

Měřící body by měly dodat argumenty odpůrcům těžby

Organizace DIAMO, která se zabývá revitalizací následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud ale i uhelném hornictví bude moci díky nové síti měřících stanic monitorovat budoucí vývoj deformací terénu, které budou mít souvislost právě s uhelným lomem v Polsku.


Nové monitorovací stanice vznikly i z popudu Krajského úřadu Libereckého kraje, který se tématem dolu dlouhodobě zabývá i na stížnost občanů a obcí. Jednotlivých monitorovacích bodů nainstaluje podnik 65 a z toho velkou většinu na obecních pozemcích Hrádku nad Nisou. Dvacet bodů pak bude i v obci Uhelná, která je od dolu vzdálena jen na dohled a tak v ní je i síť měřících bodů mnohem hustší.


Monitorovací vrty, které byly nainstalovány mohou pomoci podpořit argumenty sousedních obcí ale i neziskových agentur, které rozšíření dolu dlouhodobě kritizují. Polská strana totiž už několikrát poukázala na to, že odpůrci dolu stále nemají žádná data, kterými by své obavy podložili. Kontrola měřících bodů bude ze strany DIAMA kontrolována jednou ročně.

V blízkosti dolu se nedávno protestovalo, znepokojen je i Evropský parlament

Proti rozšíření hnědouhelného dolu už v srpnu protestovaly ekologické organizace v čele s Greenpeace v Hrádku nad Nisou společně se svými „kolegy“ z Polska a Německa. Ti chtějí úplný zákaz rozšiřování těžby v dole.


Česká strana poslala také petici proti rozšiřování dolu do Evropského parlamentu. Jak nakonec rozhodl jeho petiční výbor, bude Polsku zaslán dopis s vyjádřením znepokojení nad situací a žádost o vysvětlení kroků Polska v souvislosti s prodloužením povolení k těžbě na dalších šest let.
Zdroj: Diamo