EnergoZrouti.cz

Moravskoslezský kraj razantně reaguje na změny klimatu, od EU na to dostane čtvrt miliardy

  
Lenka Nováková
13. 1. 2022 ▪ 16:58

Moravskoslezský kraj získá díky dotaci od Evropské unie čtvrt miliardy korun určených pro projekty reagující na změnu klimatu. Města a obce v kraji tak budou moci snadněji realizovat projekty na zlepšení životního prostředí.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě
Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě

10 milionů eur (téměř 250 milionů korun) získá Moravskoslezský kraj díky dotaci na projekt LIFE COALA, který by měl velkým množstvím opatření přispět ke zvýšení odolnosti vůči klimatickým změnám. Města a obce v kraji se tak dočkají projektů na zelené střechy, zadržování dešťové vody nebo úpravu veřejných prostranství.

„Koala“ pomůže regionu zasaženému těžební činností

Celkové prostředky, které na projekt půjdou budou přitom činit 410 milionů korun, 60 procent ale uhradí zdroje z Evropské unie. Financovat by se tak měly primárně adaptační plány, odborné studie nebo projektové přípravy. Finance z projektu LIFE COALA ale bude možné využít i na náklady na odborníky. Samotné investiční akce pak bude možné z celkové částky hradit jen částečně.

„Moravskoslezský kraj se zaměří na stovky budov ve svém majetku. Připravíme pro ně plán zlepšování jejich odolnosti vůči změnám klimatu i snižování emisí skleníkových plynů. Na vybraných budovách také zrealizujeme pilotní opatření. Na změny klimatu je ale nutné reagovat nejen ve stavitelství, ale třeba i v zemědělství, v dopravě, cestovním ruchu nebo průmyslu. Všechny tyto oblasti jsou v LIFE COALA zahrnuty. V souladu s krajskou adaptační strategií by se například měla proměnit také pohornická krajina Karvinska v rámci projektu POHO2030,“ sdělil hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu navrhuje opatření nejen ve městech, ale na celém území regionu. K dispozici ji zdarma mají města a obce v kraji i soukromé subjekty.

„Finanční spoluúčast kraje a všech partnerů, kteří už jsou nebo budou do projektu zapojení, je nutná, ale rozhodně se vyplatí. Naše peníze se mohou díky novým projektům, které v rámci LIFE COALA ještě vzniknou, až zdvojnásobit. Pro rozvoj našeho regionu a zvyšování jeho odolnosti vůči klimatickým změnám je to velmi důležité,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Na projektu LIFE COALA se mimo Moravskoslezského kraje podílí i další partneři jako jsou města Karviná, Havířov nebo Orlová. Součástí jsou ale také krajské agentury nebo Ministerstvo životního prostředí a Nadace partnerství. Ve výčtu účastníků projektu ale nechybí ani Technická univerzita v Ostravě, státní podnik DIAMO, který se zabývá zahlazováním škod po těžbě nebo Hornický geologický institut z polských Katovic.

„V posledních desetiletích se klima celosvětově mění. Pokud chceme na planetě a konkrétně i v našem regionu zajistit udržitelné podmínky pro další život, musíme na tyto změny reagovat. Proto jsme se rozhodli zabojovat o evropské peníze z programu LIFE, díky kterým budeme moci financovat projekty zaměřené na adaptaci na dopady změny klimatu. Integrované projekty LIFE ve valné většině předkládají státy. Jsem hrdý, že jsme do toho šli jako kraj a ve složitém dotačním procesu jsme uspěli. Náš projekt IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation dostal od evropských komisařů zelenou. Stručně řečeno: Moravskoslezský kraj nestrká před změnou klimatu hlavu do písku. Chceme aktivně reagovat, aktivity v našem území plánovat, řídit a pomáhat s jejich realizací. Zlepšování kvality životního prostředí našim občanům je naším dlouhodobým cílem.“

Název projektu LIFE COALA vznikl z českého názvu „Integrovaný projekt LIFE pro adaptaci pohornické krajiny“. LIFE COALA tak vzniklo zkrácením anglického názvu projektu. Přípravy projektu zahájil kraj už v roce 2019. Po složité administrativě nutné k získání dotace pak byla na konci minulého roku podepsána smlouva s Evropskou komisí.
Štítky: Moravskoslezský kraj Změna klimatu Evropská unie Dotace LIFE COALA Ostrava Karviná Havířov DIAMO
Zdroj: RED