EnergoZrouti.cz

Ministerstvo životního prostředí spouští příjem žádostí o dotace na péči o biotopy nebo zraněná zvířata

  
Nikola Stránská
2. 5. 2022 ▪ 10:00

Ministerstvo životního prostředí spustilo už 26. ročník Programu péče o krajinu. Ten v letošním roce nabídne 20 milionů korun na zlepšování přírodního a krajinného prostředí nebo zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy.

Voda
Voda

V rámci výzvy pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu v podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a v podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované volně žijící živočichy (PPK C) rozdělí Agentura ochrany přírody a krajiny v letošním roce 20 milionů korun.

Program péče o krajinu už v Česku úspěšně funguje 26 let. Primárně slouží pro udržení a zlepšování dochovaných kulturních a přírodních hodnot krajiny, zajistit by ale měl i řízení cenných přírodních lokalit či podporu opatření a na tvorbu a obnovu biotopů v krajině. Mimo to program pomáhá také v dočasné či trvalé péči o zraněné či handicapované živočichy, ale i v jejich návratu do volné přírody.

V letošním roce se výzva zaměřuje pouze na podporu oblastí podpory B.1, tedy Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z Červeného seznamu biotopů ČR a biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné krajině. Dále pak také v oblasti B.2 Péče o krajinné prvky. Právě v těchto oblastech je tak možné získávat až 100% financí určených na realizaci opatření menšího rozsahu, a to až do výše 250 tisíc korun.

Žádosti v programu je možné podávat od 1. 5. 2022 do 30. 5. 2022 na místně příslušných pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Štítky: Biotopy Zvířata Programu péče o krajinu
Zdroj: RED