EnergoZrouti.cz

Fotovoltaik by letos mělo v celé Evropě přibýt více než jakýchkoliv jiných zdrojů

  
Martin Bárta
7. 2. 2024 ▪ 09:09

V letošním roce se podle odhadů výzkumné společnosti Raystad Energy sníží výroba elektrické energie z fosilních paliv. Nahradit by ji ve velkém měly hlavně obnovitelné zdroje v čele s fotovoltaikou. Zbývající energii pro udržení stability sítě pak dodají jaderné elektrárny.

Fotovoltaiky budou letos hlavním tahounem přechodu na OZE
Fotovoltaiky budou letos hlavním tahounem přechodu na OZE
Foto: Unsplash

V nedávné prognóze výroby elektřiny, která pokrývá 27 zemí Evropské unie společně s Norskem, Srbskem a Švýcarskem, odhalila norská společnost Rystad Energy optimistický obrázek o směřování evropského energetického sektoru. Podle této přední energetické poradenské firmy by měla čistá výroba elektřiny ve zmíněných zemích stoupnout z 2 687 terawat­thodin v loňském roce na 2 740 terawatthodin v roce 2024, což představuje nárůst o 53 terawattho­din.

Zajímavějším zjištěním je však očekávaný pokles výroby z fosilních paliv a dalších méně udržitelných zdrojů o 60 terawatthodin, což naznačuje posun k čistším formám energie. Tento pokles bude téměř z poloviny vyrovnán zvýšením výroby solární energie o 50 terawatthodin, což podtrhuje rostoucí význam fotovoltaiky v energetickém mixu starého kontinentu.

Větrná energie také přispěje svým dílem, s očekávaným nárůstem výroby o 38 terawatthodin, zatímco vodní energie by měla vidět skromnější zvýšení o pět terawatthodin. Celkově tedy obnovitelné zdroje energie představují 93 terawatthodin z očekávaného celkového nárůstu výrobní kapacity.

Dalším klíčovým zjištěním studie je, že výroba elektřiny z jaderné energie by měla vzrůst o 20 terawatthodin, i když stále zůstává za maximálními hodnotami dosaženými před rokem 2022. Tento nárůst je připisován především snížení počtu poruch, kvůli kterým se loni výroba snížila zejména ve francouzských jaderných elektrárnách.

Podle prognózy Rystad Energy by rok 2024 mohl být historickým milníkem, kdy fotovoltaika překoná všechny ostatní typy výroby elektřiny v Evropě jak z hlediska množství vyrobené elektřiny, tak i nově instalovaného výkonu. S nárůstem evropského výkonu fotovoltaiky o 60 gigawattů v loňském roce a zvyšování výroby po celý letošní rok, se očekává, že solární energie bude hrát klíčovou roli v evropském energetickém přechodu.

Hlavním tahounem přechodu na obnovitelné zdroje včetně fotovoltaických elektráren nadále zůstává Německo.
Štítky: Fotovoltaika Elektřina Energetika Obnovitelné zdroje Fotovoltaické elektrárny