EnergoZrouti.cz

Nový dron umožní plynařům snadno monitorovat úniky plynu

  
Martin Bárta
3. 4. 2021 ▪ 11:13

Nový dron vyráběný firmou ABB poskytne plynařům snadnější monitoring úniků. Mimo úniků zemního plynu v nesnadno dostupných oblastech umí dron monitorovat i skleníkové plyny - využití tak najde i mezi vědci.

Dron ABB se zařízením pro detekci plynu
Dron ABB se zařízením pro detekci plynu
Foto: ABB

Úniky plynu z potrubí jsou nejen velkou ekonomickou ztrátou pro provozovatele distribučních sítí, kteří tuto cenu ve výsledku promítají i do ceny pro spotřebitele, ale i problémem pro životní prostředí. Nově by měl pomoci ke snížení těchto úniků na rozsáhlých distribučních sítích dron ABB.

Miliony kilometrů potrubí není snadné monitorovat

Dron, který bude obsahovat velmi rychlý a citlivý senzor pozná únik plynu až do vzdálenosti 100 metrů. Díky tomu bude velkým přínosem pro monitoring dlouhých tras plynovodů, které v součtu na celém světě dosahují milionů kilometrů. V těchto podmínkách už kontrola člověkem není snadná.

Dron HoverGuard

Problémem distribučních sítí plynu je navíc často i těžko přístupný terén, který omezuje možnost lidské kontroly. I tak ale musí provozovatelé zajistit bezpečnost a spolehlivost svých potrubí. Přesná detekce plynu, který je navíc bez zápachu a není vidět ale není nic snadného.

Nový dron HoverGuard od společnost ABB by měl v tomto přinést pro společnosti udržující plynové sítě řešení. Dron umí sbírat data v okolí distribučních potrubí zemního plynu, sběrných potrubí ale i u skladovacích zařízení na plyn. Automaticky z průletů a měření nad těmito oblastmi generuje zprávy, ze kterých je možné vysledovat už pár minut po přeletu zda dochází k nějakému úniku a také jak je silný.

Dron monitoruje i skleníkové plyny

Chytré řešení dronu ale umožňuje mimo monitoringu úniků zemního plynu snímat i dalších látky a to metan, oxid uhličitý a vodní páru. Díky tomu najde své využití i mezi vědci zkoumajícími životní prostředí a toky skleníkových plynů. Ty jsou velmi důležité pro studium environmentálních procesů, jež ovlivňují znečištění ovzduší a klima.

Úniky zakreslené do mapy , ...
Laserová absorpční spektroskopie umožňuje detekci silného skleníkového plynu metanu s citlivostí 1 000 krát vyšší a 10 krát rychlejší než běžné nástroje pro detekci úniků. To umožňuje dronu detekovat netěsnosti a úniky této látky při letu ve výškách nad 40 metrů a při rychlosti vyšší než 88 kilometrů v hodině.

Dron HoverGuard tak doplňuje stávající nabídku společnosti pro monitoring úniků plynu. Společnost už v současnosti nabízí jednotku pro vozidla MobileGuard, ruční snímač MicroGuard nebo stacionární jednotku EverGuard. Jednotky mohou fungovat zcela nezávisle, jejich propojení ale může provozovatelům či vědcům dávat mnohem komplexnější informace.
Štítky: Plyn Dron Ekologie
Zdroj: ABB