EnergoZrouti.cz

Zastavení továren během pandemie COVID-19 zvýšilo účinnost solárních panelů

  
Martin Bárta
25. 7. 2020 ▪ 09:28

Studie vědců z americké MIT potvrdila, že uzavření továren a omezení pohybu a dopravy osob v indickém Dillí způsobila snížení úrovně znečištění vzduchu o 50% a zároveň tak zvýšila účinnost solárních panelů.

Žena s rouškou
Žena s rouškou
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Studie, kterou provedli vědci z americké univerzity MIT (Massachusetts Institute of Technology) ukázala, že uzavření továren a utlumení dopravy mělo vliv nejen na snížení emisí prachových částic a skleníkových plynů ale v souvislosti s tím také na zvýšení energetické účinnosti solárních panelů.

Vědci tak na základě několikaletých dat z indického Dillí zjistili, že vlivem snížení produkce a tudíž i jasnější oblohy došlo na konci března ke zvýšení energetické účinnosti solárních panelů až o 8,3% a v dubnu o 5,9%. Výzkum tak potvrdil vliv ovzduší i na výrobu energie pomocí fotovoltaických systémů.

Růst efektivity při výrobě elektrické energie solárními elektrárnami by tak měl dále i vliv na marže jejich provozovatelů při prodeji elektřiny. Ty by v tomto případě narostli až o 10%.

Studie tak nyní dokázala, že s rostoucím počtem solárních panelů a tím i zlepšováním ovzduší v jejich okolí by mohlo docházet k jejich větší efektivitě. Přestože se tento výzkum zaměřil na Dillí, může být uplatnitelný kdekoliv na světě a jednoduchá rovnice tak říká, že čím čistší vzduch bude tím větší výkon solární energie dodají.

Nové solární parky, které tak nyní vznikají po celém světě by tak do budoucna mohli získat mnohem vyšší efektivitu nejen díky zlepšování samotných solárních panelů ale i čistším ovzduším v jejich okolí.
Zdroj: Cell.com - Joule