EnergoZrouti.cz

Vědci představili mapovou aplikaci pro hledání vhodných míst na využití geotermální energie

  
Martin Bárta
19. 5. 2022 ▪ 10:00

Vědci představili unikátní mapovou aplikaci, která by měla samosprávám i investorům pomoci s hledáním vhodných lokalit pro využívání geotermální energie z podzemních vrtů. V té má Česko podobné možnosti jako zbytek Evropy, využívá je ale jen minimálně.

Geotermální elektrárna Nesjavellir na Islandu
Geotermální elektrárna Nesjavellir na Islandu

Tým vědců z České geologické služby, Geofyzikálního ústavu AV ČR a Komory obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) dokončil výzkum lokalit vhodných pro rozšíření geotermální energie. Díky unikátní webové mapové aplikaci bude možné pro samosprávy nebo investory snadno vyhledat a určit oblasti, které jsou pro využití geotermální energie vhodné.

Ačkoliv se podle odborníků potenciál tuzemské geotermální energetiky, tedy zjednodušeně získávání tepelné energie ze zemského jádra v Česku pohybuje na úrovni evropského průměru, její využívání zatím v ČR není příliš rozšířené. Projektů využívajících geotermální energii je tak v tuzemsku zatím velmi poskrovnu a lze je tak nalézt pouze u malých instalací rodinných domů. Mimo to jsou ale v Česku z posledních let i nové instalace, které získávají energii pro administrativní budovy, průmyslové areály, školy nebo rezidenční domy.

„Využití geotermální energie je pro ČR velkou příležitostí, jak transformovat sektor zásobování teplem, ale i chladem a přejít z fosilních paliv na obnovitelné zdroje. Tvrzení, že zemské energie není dostatek, nebo že není dostupná či není ekonomicky konkurenceschopná již v dnešní době neobstojí,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Česko ale energii skrytou v prvních stovkách metrů pod povrchem, kterou lze čerpat za použití tepelných čerpadel využívá jen málo. Ukázkou toho je nevyužitý potenciál pro systémy dálkového vytápění. Právě zde je totiž podle autorů nové aplikace možné efektivně nahradit stávající fosilní zdroje vytápění o výkonu v řádu jednotek megawatt. Využití geotermální energie přitom oproti fosilním palivům zajišťuje tepelnou energii téměř bez emisí skleníkových plynů.

Novou aplikaci jejíž vytvoření podpořila i Technologická agentura ČR je možné už v současnosti vyzkoušet v mapovém portálu České geologické služby. Autoři projektu zároveň dokončují analýzu, která se zabývá perspektivami rozvoje geotermální energie v Česku. Její závěry by měly být během června diskutovány se zástupci samospráv, krajů a ministerstev.

„Nové mapy geotermálního potenciálu území ČR jsou klíčovým zdrojem pro budoucí rozvoj geotermální energie. Velkou přidanou hodnotou jsou pak mapy střetů zájmů, které zobrazují limitující faktory. Poprvé v historii jsou tyto mapy zveřejněny online a jsou tak dostupné široké veřejnosti,“ řekl Jan Holeček z České geologické služby.
Štítky: Energie Geotermální energie Teplo Energetika
Zdroj: RED