EnergoZrouti.cz

Tepelná čerpadla nejsou tak ekologická, jak se uvádí, ukazují data z Německa

  
Tomáš Jelínek
28. 2. 2024 ▪ 18:05

Tepelná čerpadla možná nejsou tak ekologická, jak se uvádí. Podle dat získaných německým serverem od Federální asociace tepelných čerpadel (BWP) totiž ve více než 90 procentech obsahují škodlivé f-plyny. Ty přitom chce Evropská unie omezit a posléze úplně zakázat.

Jsou tepelná čerpadla problém pro ekologii? Některá rozhodně
Jsou tepelná čerpadla problém pro ekologii? Některá rozhodně
Foto: Martin Bárta / DALL.E

Ačkoliv tepelná čerpadla v současnosti představují volbu číslo jedna, pokud se rozhodujete instalovat v domácnosti zdroj obnovitelné energie, který umožní pohodlné a snadné vytápění, mají i své nevýhody. Přestože jsou totiž tepelná čerpadla považována za šetrná ke klimatu, v mnoha případech tomu může být úplně jinak. Hlavním problémem jsou totiž takzvané F-plyny.

F-plyny, tedy fluorované uhlovodíky jsou totiž dnes součástí mnoha tepelných čerpadel napříč výrobci. O těchto plynech se přitom ví, že jsou velkým problémem pro další oteplování planety.

Fluorované plyny (F-plyny) jsou skupinou průmyslově vyráběných plynů, které obsahují fluor a jsou používány v řadě aplikací, včetně chladicích systémů, aerosolů, výroby polovodičů a jako izolační materiál v elektrických zařízeních. Jsou tedy samozřejmě součástí i velké většiny tepelných čerpadel. Při úniku do atmosféry mají F-plyny silný skleníkový efekt, což znamená, že přispívají ke globálnímu oteplování. Skleníkový efekt způsobený F-plyny je mnohem silnější než u oxidu uhličitého (CO2), což z nich činí jedny z nejvíce škodlivých skleníkových plynů, co se týče jejich vlivu na globálního oteplovací potenciál (GWP). Například, některé typy F-plynů, jako jsou hydrofluorokarbony (HFC) a perfluorokarbony (PFC), mohou mít GWP až několik tisíc krát vyšší než CO2.

Vzhledem k jejich dlouhé životnosti v atmosféře mohou F-plyny zůstat v ovzduší po dlouhou dobu, někdy až stovky let, předtím než se rozloží nebo jsou odstraněny. To znamená, že jejich akumulace v atmosféře má dlouhodobý vliv na klimatický systém Země. Únik F-plynů do atmosféry proto představuje značné riziko pro klimatické změny, což vede k zvyšování globálních teplot, tání ledovců, zvyšování hladiny moří a extrémním povětrnostním jevům. Z tohoto důvodu se na mezinárodní úrovni usiluje o omezení využívání F-plynů a hledají se alternativní řešení s nižším globálním oteplovacím potenciálem, aby se minimalizoval jejich dopad na klima.

Přesně z těchto důvodů už Evropský parlament schválil nová opatření, která by měla emise těchto látek odstranit tím, že dojde k jejich omezení a následně úplnému zákazu.

Přestože je tak nutné tyto plyny z tepelných čerpadel odstranit, velká většina v současnosti instalovaných tepelných čerpadel f-plyny nadále obsahuje. Podle německé Federální asociace tepelných čerpadel (BWP), která tyto údaje poskytla serveru Faz.net jsou tak f-plyny součástí více než 90 procent všech tepelných čerpadel instalovaných v Německu.

Právě kvůli tomu jsou stárnoucí tepelná čerpadla nainstalovaná i před více než deseti lety velkou hrozbou pro budoucnost. S tím, jak budou zařízení stárnout a majitelé je vyměňovat, hrozí velké riziko, že plyny ze zařízení uniknou do atmosféry. To by mohlo přispět ke zhoršení už v současnosti špatné situace s globální změnou klimatu.
Štítky: Vytápění Tepelná čerpadla Fluorované uhlovodíky F-plyny Topení Obnovitelné zdroje