EnergoZrouti.cz

Produktů ekologického zemědělství podle plánů EU bude přibývat rychleji

  
Markéta Bártová
26. 3. 2021 ▪ 08:40

Evropská komise schválila nový plán na podporu produkce a spotřeby ekologických zemědělských produktů. Ekologicky by se podle ní mělo do roku 2030 obhospodařovat až 25 % půdy oproti současným 8,5 %.

Pěstování obilí
Pěstování obilí
Foto: kangbch / Pixabay

Evropská komise předložila nový plán, jak podpořit produkci a spotřebu ekologický zemědělských produktů. Ty by navíc podle plánu měly do roku 2030 dosáhnout toho, že bude ekologickou formou obhospodařováno až 25 % zemědělské půdy v evropské unii. Zvýšit by se měl i podíl ekologické akvakultury.

Ekologické produkty by se měly více objevit ve školách

Vyšší podíl ekologického zemědělství je podle unie důležitý i pro vyšší biologickou rozmanitost, kterou mají pole při ekologickém zemědělství až o 30 % větší. Zvířata chovaná v ekologických chovech mají navíc lepší podmínky pro život a užívají menší množství antibiotik.

Vyšší jsou i příjmy pro zemědělce, kteří díky tomu mohou lépe pracovat s moderními technologiemi. Akční plán Evropské komise je v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a strategií v oblasti biologické rozmanitosti. Plán EU by měl za pomoci 23 různých opatření docílit toho, aby byla posílena spotřeba produktů z ekologického zemědělství, zvýšila se jeho produkce a zlepšila udržitelnost odvětví.

Vyšší zisky současných ekologických zemědělců ale i přechod nových k tomuto způsobu hospodaření by měla v první řadě zvýšit poptávka spotřebitelů. Ta by měla být podle EU posílena hlavně zvýšením důvěry a většímu přiblížení ekologických produktů spotřebitelům. K zákazníkům by se tak mělo dostat více informací o ekologické produkci, aby stoupla jejich důvěra v ně. Mělo by také dojít k podpoře produktů ekologického zemědělství ve veřejných jídelnách či školách.

Tisková konference k akčnímu plánu eko zemědělství

EU chce také zvýšit opatření, která zabrání falšování potravin a vydávání se za ty z ekologického farmaření. Zlepšit by se tak měla i sledovatelnost těchto produktů.

Podpora odvětví stoupne několikanásobně

V současnosti podle dat Evropské unie využívají zemědělci ekologické hospodaření přibližně na 8,5 % zemědělské plochy. Při současném tempu by to podle odhadů mělo být do roku 2030 15 – 18 %. Právě nové nástroje obsažené v akčním plánu by ale měly toto tempo akcelerovat.

Klíčovým nástrojem pro přechod k ekologickému hospodaření s půdou a zvířaty ale i nadále zůstane společná zemědělská politika EU, která v současné době vynakládá na ekologické zemědělství přibližně 1,8 % všech prostředků, což činí 7,5 miliardy EUR. V budoucnosti by ale na období 2023 – 2027 mělo na ekologické zemědělství jít mnohem větší množství financí díky takzvaným ekorežimům, které bude pro tyto účely možné využít. Ty by měly dosáhnout částky 38 – 58 miliard EUR.

Akční plán se samozřejmě s politikou snižování ekologické stopy Evropské unie zaměří i na zemědělství z hlediska udržitelnosti. Opatření tak budou cílit i na životní podmínky zvířat, dostupnost ekologického osiva, snížení uhlíkové stopy zemědělství či minimalizace používání plastů, vody a energie.
Štítky: Zemědělství Evropská unie Ekologie
Zdroj: RED