EnergoZrouti.cz

Němečtí vědci dosáhli průlomu v ukládání solární energie

  
Martin Bárta
24. 4. 2022 ▪ 16:16

Nový materiál, který vytvořili vědci z Německa je průlomem ve využívání solární energie. Mohli by dramaticky snížit energii vydávanou na vytápění domů.

Nový materiál pro akumulaci tepla z německé univerzity
Nový materiál pro akumulaci tepla z německé univerzity
Foto: Univerzita Martina Luthera

Německým vědcům z univerzity Martina Luthera, která se nachází ve městech Halle nad Sálou a Lutherstadt Wittenberg se podařilo vytvořit speciální materiál, který by mohl výrazně zlepšit energetickou účinnost budov. Nový materiál by měl podobně jako současné technologie umožnit akumulovat teplo a v případě potřeby jej uvolňovat zpět do okolí.

Až 24× účinnější než standardní stavební materiály

Ačkoliv už v současnosti existují podobné technologie, nový materiál umožní ukládání a vypouštění tepla mnohem efektivněji. Podle vědců tak materiál dokáže absorbovat výrazně větší množství tepla. Navíc je stabilnější a vyrobený z ekologicky nezávadných látek.

Podle výzkumu, na kterém se mimo výzkumníků z univerzity Martina Luthera podíleli i odborníci z univerzity v Lipsku, tak došlo k výraznému pokroku v ukládání takzvaného latentního tepla. To je energie, kterou je nutné dodávat v případě změny skupenství různých v přírodě se vyskytujících látek. Samotné latentní teplo však neovlivňuje samotnou teplotu dané látky.

Nový materiál, jehož vytvoření němečtí vědci oznámili ve vědeckém časopise Journal of Energy Storage, dokáže absorbovat velké množství tepla právě změnou skupenství z pevného na kapalné. Když tedy materiál ztuhne, nahromaděné teplo se uvolní. Vědci tak technologii připodobňují třeba polštářkům, kterými si lidé ohřívají ruce.

Podle prof. Dr.-Ing. Thomase Hahna ale nový vynález nelze v podobných polštářcích uplatnit. Své uplatnění však najde ve stavebnictví, kde by mělo být možné jej integrovat do stěn ve formě velkých panelů. Ty by mohly během hodin, kdy na ně dopadají sluneční paprsky ukládat energii. Později při nižších teplotách by ji ale mohly uvolňovat zpět a pomoci tak ve vytápění.

Jak ukazují propočty vědců, potenciál úspor díky novému materiálu nazvanému Nanolope PCM je výrazný. Pokud by totiž došlo k jeho zahřátí o deset stupňů Celsia, mohl by materiál uchovat až 24 krát více tepla než klasický beton či omítka. Výrobní proces nového materiálu už mají vědci patentován. Už v průběhu vývoje nové technologie dokonce vědci získali několik prestižních ocenění.
Štítky: Solární energie Německo Věda Obnovitelné zdroje Vytápění Fotovoltaika
Zdroj: RED