EnergoZrouti.cz

Ministerstvo zveřejnilo mezistátní dohodu s Polskem o uhelném dole Turów

  
Martin Bárta
7. 2. 2022 ▪ 14:03

Ministerstvo životního prostředí dnes zveřejnilo smlouvu uzavřenou s Polskem ohledně hnědouhelného dolu Turów, který je dlouhodobě terčem sporu místních obyvatel, ekologických organizací a provozovatele dolu, společnosti PGE.

Těžba v uhelném dole Turów
Těžba v uhelném dole Turów
Foto: Anna Uciechowska, CC BY-SA 3.0

Minulý týden podepsali premiéři České a Polské republiky mezivládní dohodu o spolupráci při řešení dopadů těžby hnědého uhlí v povrchovém dole Turów. Obsahuje i devět klíčových požadavků Libereckého kraje, které chrání české obyvatele i dotčené území v příhraničí před negativními vlivy dopadů postupující těžby. Dohoda přinesla kraji 35 milionů eur, které jsou určeny na nové zdroje vody, ale i na sledování kvality ovzduší, hluku, poklesu terénu a prašnost na česko-polské hranici blízko dolu.

„Peníze použijeme na konkrétní projekty v nejbližším okolí dolu Turów na českém území, na výstavbu náhradních vodovodů a sítí, ale budou určeny i na sledování stavu budov, které jsou především nejblíže dolu v obci Uhelná, Oldřichov na Hranicích,“ uvedl Martin Půta. „Podmínky čerpání z Fondu Turów samozřejmě zveřejníme co nejdříve, ale už nyní mohu říct, že předpokládáme s vícezdrojovým financováním. Nejprve se musíme sejít s dotčenými obcemi a vodárenskými společnostmi, ale i se zástupci ministerstva zemědělství,“ doplnil hejtman Půta.

Polská strana na transparentní účet Libereckého kraje „Fond Turów ČR-PL“ již poslala 35 milionů eur, z toho Polský stát 25 milionů eur a nadace PGE Foundation, se kterou uzavřel darovací dohodu přímo Liberecký kraj, 10 milionů eur. Vyčíslení finančních nákladů vychází z podkladů od obcí dotčených úbytky vody a vodárenských společností.

„Smlouvy nejprve musely být zveřejněny jako vždy oficiální právní cestou. Tu mezi krajem a nadací PGE jsme uveřejnili již v pátek 4. února,“ uvedl hejtman Martin Půta. Mezistátní dohodu zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí ČR dnes. Dohoda bude zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv ve čtvrtek 10. února 2022.

Ke zveřejnění celého textu dohody už v pátek vyzvalo hnutí Greenpeace, které na problémy, jež pokračování těžby a dalšího rozšiřování dolu dlouhodobě upozorňuje spolu s dalšími ekologickými organizacemi i místními občany.

Kompletní znění dohody České republiky a Polska
Příloha 1. dohody – Seznam projektů.
Štítky: Turow Uhlí Polsko Česká republika
Zdroj: RED