EnergoZrouti.cz

Fotovoltaiky v Česku mají kratší životnost než v jiných zemích EU, může za to technická rarita

  
Martin Bárta
7. 3. 2023 ▪ 11:36

Fotovoltaická elektrárna má v tuzemsku i o polovinu kratší životnost než v jiných zemích EU. Může za to jedna technická rarita, která je problémem pro rodinné domy, bytové domy ale i rozvoj komunitní energetiky.

Fotovoltaika v Česku vydrží míň než v dalších zemích EU
Fotovoltaika v Česku vydrží míň než v dalších zemích EU
Foto: Watt A Lot on Unsplash

Fotovoltaický boom v Česku nabírá na rychlosti a každý týden se instalují desítky nových fotovoltaických elektráren. Spolu s tím se objevují další problémy, které tuzemské majitele fotovoltaiky ale i dodavatelské firmy trápí. Jednou z nich je technická rarita, která tuzemským firmám a soukromým zákazníkům vlastnícím fotovoltaiku zkracuje jejich životnost.

Ještě do roku 2011 Česko stejně jako další země Evropské unie s výjimkou Slovenska využívalo takzvané součtové měření spotřeby. To v případě majitelů fotovoltaik znamenalo, že v případě vyrobených 10 kW elektřiny a také spotřebovaných 10 kW elektřiny byl výsledek nulový, tak jak by to ostatně bylo logické.

Následně bylo ale vzhledem k rozvoji malých fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domů ze strany distribučních společností prosazeno takzvané měření po fázích. V případě, že je tak využíván symetrický systém a měří se podle třetí fáze, zaplatí provozovatel fotovoltaiky za elektřinu svému dodavateli téměř stejnou částku, jako kdyby fotovoltaickou elektrárnu vůbec neměl.

Ačkoliv systém měření po fázích, který v Česku zůstal dosud a dalo by se říci, že tak dělá z Česka evropskou raritu je velmi nevýhodný pro majitele fotovoltaiky, distributoři z něj naopak mohou těžit. Majitelé fotovoltaik tak ve výsledku ušetří kvůli tomuto měření méně financí a tak se jim prodlouží návratnost celé investice. Mimo to ale z měření po fázích plynou i další nevýhody, které fotovoltaiku v tuzemsku prodražují.

Kvůli měření po jednotlivých fázích je totiž nutné upravovat firmware (software, který ovládá zařízení) asymetrických střídačů, což je v některých případech až na hraně jejich technických možností. Nejen, že se tak pro tuzemské majitele fotovoltaiky navyšují ceny střídačů oproti dalším zemím EU, ale rovněž se zkracuje jejich životnost.

Pavel Hrzina o fázovém měření a jeho problému pro bytové domy a komunitní energetiku 

Právě fungování střídače na hraně jeho technických možností totiž podle odborníků zkracuje jeho životnost až na polovinu. Pro zjednodušení by se tak dalo říci, že střídače využívané v Česku vydrží o polovinu méně než střídače v dalších zemích unie, kde je využíváno součtové měření spotřeby. Díky vysoké ceně střídačů se tak nepříjemně prodlužuje i návratnost celého fotovoltaického systému.

Proti současnému fungování, které poškozuje majitelé menších fotovoltaických elektráren jako jsou například domácnosti se tak dlouhodobě vymezuje Solární asociace, která sdružuje více jak 450 firem vyrábějících fotovoltaické panely, baterie a další komponenty, ale i firem instalujících fotovoltaiku a zajišťujících její servis.

Podle Unie komunitní energetiky (UKE) je tak v současnosti s dalším rozvojem fotovoltaiky ideální čas na úpravu vyhlášky o měření, která způsob měření stanovuje. Česko by se tak podle UKE mělo vrátit ke standardu, který dříve používalo a opustilo a stanovit stejný způsob měření jaký je běžný v dalších zemích EU.
Štítky: Fotovoltaika Obnovitelné zdroje Solární elektrárny Fotovoltaické elektrárny Měření po fázích OZE