EnergoZrouti.cz

EU se daří rozšiřovat obnovitelné zdroje, předloni překonala stanovený cíl

  
Martin Bárta
20. 1. 2022 ▪ 07:39

Obnovitelné zdroje v Evropské unii v předloňském roce překročily stanovené cíle a vyráběly 22 % energie. Česko i Slovensko své cíle splnilo, jaderná Francie k nim ale měla daleko.

Větrné elektrárny v německém Porýní-Falc
Větrné elektrárny v německém Porýní-Falc
Foto: Mark König on Unsplash

Podle nově zveřejněných statistik Evropského statistického úřadu (EUROSTAT) se obnovitelné zdroje energie podílely na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020 z 22%. To je tak podle úřadu o 2 procentní body více, než bylo původně očekáváno. Země evropské sedmadvacítky tak v oblasti obnovitelných zdrojů masivně investují.

Stanovený cíl nesplnil jediný stát

Podle Evropské unie tak jde o překonání cílové úrovně stanovené směrnicí 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů pro rok 2020. Plnění těchto cílů je navíc velmi důležité pro dosažení plánu EU na klimatickou neutralitu do roku 2050.

Směrnice stanovila pro rok 2020 národní cíle, které byly v každé zemi jiné. Cíl pro danou zemi tak vycházel vždy z aktuálního stavu obnovitelných zdrojů energie a také celkového potenciálu, kterého je možné v dané lokalitě dosáhnout.

Obnovitelné zdroje v roce 2020 , ...

Vnitrostátní cíle tak naplnilo nebo dokonce překročilo 26 členských států. Členské státy, které překročily předpokládaný podíl obnovitelných zdrojů energie byly Švédsko, Chorvatsko nebo Bulharsko. Naopak Francie zaměřená na jadernou energetiku na svůj cíl nedosáhla a skončila tak 3,9 procenta pod ním.

Víc jak polovinu hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů mělo v roce 2020 Švédsko, které v EU jasně vedlo díky svému 60 % podílu. Za Švédskem se umístilo Finsko s 44% a Lotyšsko se 42%. Nejmenší množství elektřiny z obnovitelných zdrojů pak měla Malta (11%), Lucembursko (12%) a Belgie (13%).

Česko, stejně jako Slovensko dosáhlo v žebříčku na podíl 17,3% a svůj nastavený cíl tak překročilo.
Štítky: Obnovitelné zdroje Energie Elektřina Evropská unie Energetika
Zdroj: RED