EnergoZrouti.cz

Česko mezi prvními spouští předregistrace do Modernizačního fondu EU

  
Martin Bárta
1. 12. 2020 ▪ 09:39

Ministerstvo životního prostředí informovalo o spuštění předregistračních výzev do Modernizačního fondu EU. Ten by měl nabídnout přibližně 150 miliard korun pro investice do modernizace energetiky a průmyslu.

Větrné turbíny
Větrné turbíny
Foto: Zhang Fengsheng / Unsplash

Česko včera jako první země Evropské unie spustilo možnost hlásit se do takzvaných předregistračních výzev do Modernizačního fondu EU. Ten má na projekty výstavby nových energetických zdrojů ale i optimalizace spotřeby energie při výrobních procesech připraveno 150 miliard – konečná cena ale bude záviset na ceně emisních povolenek.

Stavba solárů i optimalizace v průmyslu

Díky fondu by mohla být financována výroba a distribuce tepelné energie z obnovitelných zdrojů, stavba fotovoltaických a větrných elektráren. Fond by měl pomoci zemím EU s redukcí skleníkových plynů a splnění dohod slíbených prostřednictvím Pařížské dohody o změně klimatu.

„V implementaci Modernizačního fondu jsme, co se týče připravenosti pro žadatele, v porovnání s ostatními státy nejdále a patříme mezi premianty. Obecný programový dokument Modernizačního fondu je v tuto chvíli již v mezirezortním připomínkovém řízení a naší ambicí je, aby ho vláda schválila do konce tohoto roku. První ostré výzvy bychom chtěli vyhlásit v prvním čtvrtletí příštího roku,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec

Financování projektů z Modernizačního fondu bude v příštím roce probíhat v devíti samostatných programech pro různé oblasti podpory. Aktuální předregistrační výzva se tak týká prvních tří z nich a to programů zaměřených na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií, nové obnovitelné zdroje v energetice a zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu.

Finance budou moci využít malé i velké podniky a veřejná správa

Finance pak budou určeny jak pro malé a velké podniky tak i zástupce veřejného sektoru. Podání projektových záměrů do předregistrační výzvy je povinný první krok pro čerpání prostředků z Modernizačního fondu. Ten by se pak naplno spustí v polovině příštího roku.

„Spuštění předregistračních výzev a zveřejnění základních podmínek je zásadním krokem v implementaci Modernizačního fondu na národní úrovni. Jejich hlavním smyslem je aktivovat investory, získat přehled o jimi plánovaných projektech, jejich harmonogramu realizace a způsobu financování. Tyto informace následně využijeme jednak pro komunikaci s Evropskou investiční bankou a zároveň pro co nejefektivnější nastavení výzev jednotlivých programů tak, abychom podporu zpřístupnili co největšímu okruhu žadatelů a různým technologiím v daném čase,“ vysvětluje náměstek pro EU fondy na MŽP a předseda Platformy pro přípravu Modernizačního fondu Jan Kříž.

Výše prostředků bude záviset na ceně emisních povolenek

V závislosti na výnosech emisních povolenek dražených až do roku 2030 bude následně určována celková výše prostředků, které Modernizační fond nabídne. Cílem fondu je pomoci zemím Evropské unie a to hlavně těm ekonomicky slabším k hospodářskému rozvoji a snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím podpory nízkouhlíkových technologií a energetiky.

Pro Českou republiku by tak mohly finance přinést nové pracovní příležitosti ale i čistší ovzduší a nižší emise oxidu uhličitého. Dotace by mohly také pomoci s restartem ekonomiky, těžce zasažené lockdownem kvůli koronaviru COVID-19.
Zdroj: MŽP