EnergoZrouti.cz

Češi vyvíjejí software pro řízení odběru elektrické energie, měl by zabránit plýtvání

  
Tomáš Jelínek
20. 5. 2021 ▪ 09:36

Čeští odborníci připravují na dokončení nový software, který by měl efektivněji řešit zapojení obnovitelných zdrojů elektrické energie. Tím by se mělo snížit plýtvání energií i její cena.

Programování (ilustrační foto)
Programování (ilustrační foto)
Foto: StockSnap / Pixabay

Využívání obnovitelné energie by mělo být již brzy mnohem efektivnější než doposud díky unikátnímu softwaru, který vyvíjí tým českých výzkumníků a odborníků z praxe. Ten dokáže díky několika vstupním informacím upravovat odběr elektrické energie tak, aby nedocházelo k jejímu zbytečnému plýtvání.

Efektivnější řízení obnovitelných zdrojů energie

Nový systém bude schopný rozhodnout o nákupu a prodeji energií tak, aby to bylo pro danou situaci nejvýhodnější. Projekt na kterém spolupracují společnosti NWT, a.s. a Feramat Energies, s.r.o. společně s odborníky z Českého vysokého učení technického v Praze a Konheft Počernice, s.r.o. projde ještě letos dalšími vývojovými milníky. Samotná aplikace by pak měla být dostupná už od druhého pololetí letošního roku.

Využívání obnovitelných zdrojů energie si totiž v posledních letech získává stále na větší oblibě. Jedním z nejvyužívanějších způsobů výroby obnovitelných zdrojů energie je ovšem fotovoltaika, která je většinou velmi nestálá díky proměnlivému slunečnímu svitu. A právě na fotovoltaiku se společný projekt podpořený jedenácti miliony korun z programu THÉTA Technologické agentury České republiky zaměřil.

„Systémem lokální výroby energie budoucnosti, použitelným v našich zeměpisných šířkách, je kombinace fotovoltaické elektrárny, kogenerační jednotky a baterií zajišťující elektrickou energii po celý rok. Bylo by příjemné spoléhat se pouze na obnovitelné zdroje. To však v České republice možné není. Klíčem je s energií správně nakládat. Tedy řídit její spotřebu, výrobu a také akumulaci,“ vysvětluje Jakub Mráček, obchodní a projektový manažer společnosti NWT a.s., která na projektu pracuje.

Program využijí obchodní centra i bytové domy

Řídící software nazvaný Next Generation District je navržený k tomu, aby flexibilně pokrýval celou paletu potencionálních zájemců od bytových domů, administrativních budov, průmyslových areálů či obchodních center.

„Jak již název napovídá, jedná se o distribuovaný systém. Využívá sice elektrickou energii vyrobenou ze slunečního záření, ale pokud jí je nedostatek, dokáže ji nahradit odběrem z elektrické sítě. Vyvíjený software má za úkol tyto lokální distribuční soustavy pro své uživatele zefektivnit,“ přiblížil podstatu projektu Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Program pro své fungování využívá velké množství složitých operací. Dokáže tak dimenzovat energetické prvky či numericky optimalizovat fungování toku energie. Jelikož je software schopný reagovat i na dynamický vývoj cen energií a její spotřeby, musí jej obsluhovat proškolený konzultant nikoliv přímo koncový uživatel.
Štítky: Elektrická energie Software Technologická agentura ČR
Zdroj: TAČR