EnergoZrouti.cz

Britská vláda spustila poslední kolo financování opatření na zlepšení ovzduší

  
Martin Bárta
3. 9. 2020 ▪ 07:34

Britská vláda spustila nový fond pro obce v celé zemi, který by měl podpořit zlepšení ovzduší a předcházení vzniku malých prachových částic PM 2,5.

Provoz v Londýně
Provoz v Londýně

Britská vláda oznámila poslední kolo financování projektů na podporu čistějšího ovzduší v celé Velké Británii. Úřady se tak mohou prostřednictvím vládního fondu ucházet až o 2 miliony liber (58 milionů korun) na projekty, které právě toto úsilí podpoří.

Program grantů na podporu zlepšení kvality ovzduší ale není v Británii nic nového, za své fungování už rozdělil 54,5 milionu britských liber (téměř 1,6 miliardy korun) právě na projekty v komunitách, podnicích či školách. Za dobu financování tak došlo k podpoře několika stovek projektů, které mají jako hlavní cíl snížení prachových částic a zlepšení ovzduší, které lidé dýchají.

Prachové částice PM 2,5 jsou pro člověka silným zdravotním rizikem

Právě prachové částice PM 2,5 se řadí mezi ty nejhorší, které člověk může do svých plic vdechovat – díky jejich malé velikosti se snadno dostanou do plicních sklípků a následně do krevního řečiště. Svou velikostí ale na sebe často „nabalují“ další toxické částice, které jsou pro člověka nebezpečné.


Projekty podpořené fondem tak v Anglii nejspíše přispěly ke snížení těchto částic. Ty se v celé zemi od roku 2010 snížily o 9%. Dalším pozitivním číslem jsou navíc i hladiny oxidu dusičitého, které poklesly téměř na nejnižší úroveň od doby jeho počáteční produkce.


Program by tak měl přispět hlavně ke snížení emisí z automobilové dopravy, která je hlavně ve městech producentem s největším podílem na prachových částicích PM 10 a PM 2,5. Fond je také doplňkem pro britský plán na snižování koncentrací oxidu dusičitého na silnicích, který zahrnuje investice ve výši 3,5 miliardy liber (101,5 miliardy korun) a měl by podpořit zavádění vozidel s nízkými emisemi jako jsou elektromobily či automobily na vodíkový pohon. Podpořit by ale měl i zvýšení využívání veřejné dopravy či chůzi pěšky a jízdu na kole.

Znečištěné ovzduší má vliv na člověka ale i zvířata

Podle posledních výzkumů má znečištěné ovzduší velký vliv na člověka, u kterého při delším vystavení a to včetně dětí dochází k rozvoji dýchacích obtíží či astmatu ale i následných zdravotních potíží vznikajících následkem inhalace toxických částic nabalených právě na těch nejjemnějších prachových.


Jak zjistil jeden z posledních výzkumů, který se zabýval vlivem na včelstva, dochází k problémům právě u včel jež jsou pro nás velice důležité. Ty jsou vlivem znečištěného ovzduší pomalejší ve své práci a dochází také k jejich předčasnému úhynu v mnohem větší míře oproti oblastem s čistším ovzduším.
Zdroj: gov.uk