EnergoZrouti.cz

Britové staví nejdelší podmořské elektrické vedení na světě

  
Martin Bárta
18. 7. 2020 ▪ 08:00

Provozovatel britské elektrické přenosové soustavy, společnost National Grid zahájila práce na nejdelším podmořském elektrickém vedení, které propojí soustavy Velké Británie a Dánska.

Elektrické rozvody na moři
Elektrické rozvody na moři
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Velká Británie spustila práce na stavbě nového propojení elektrických sítí Spojeného království a Dánska. Nové podmořské vedení projektu Viking Link vystavené společností Siemens Energy, které bude dosahovat délky 760 kilometrů se tak stane nejdelším na světě a propojí země přenosovou kapacitou 1.4 GW.

Nové propojení zemí elektrickými kabely bude sloužit hlavně pro zvýšení bezpečnosti přenosových soustav při dodávce elektrické energie. Využití ale najde i při dodávce obnovitelných zdrojů energie – ty jsou sice ve Velké Británii i Dánsku rozšířené ale také mají velké výkyvy v poskytování energie. Propojení soustav novým vedením by tak mělo poskytnout i možnost regulace výkyvů v nabídce a poptávce.


Elektrický kabel bude veden mezi rozvodnami Revsing v jižním Jutsku v Dánsku a Bicker Fen v hrabství Lincolnshire na východním pobřeží Velké Británie.

Společnost National Grid čeká dokončení projektu v prosinci 2023, kdy by měl být projekt spuštěn do ostrého provozu a vyjít by měl na 2 miliardy EUR (53,3 miliardy korun).
Zdroj: Energinet.dk