EnergoZrouti.cz

Umělá inteligence pomůže snížit množství ptáků usmrcených větrnými elektrárnami

  
Nikola Stránská
3. 2. 2021 ▪ 08:58

Nově vyvíjený systém by mohl pomoci se snížením počtu úmrtí ptactva v důsledku srážky s větrnou turbínou. Podle studie dokáže za pomoci neuronových sítí předvídat trajektorii pohybu a upravit tak pohyb lopatek elektrárny aby nedošlo ke srážce.

Větrná turbína
Větrná turbína
Foto: pasja1000 / Pixabay

Stovky tisíc, ne-li miliony ptáků zabijí každoročně turbíny větrných elektráren. Díky svým poměrně rychlým otáčkám ale i velké síle je srážka se zvířetem většinou smrtelná. To by se ale díky nové technologii britské společnosti mohlo změnit za pomoci chytrých kamer i strojového učení, které umí turbínu zastavit dříve než se pták přiblíží.

Úmrtí ptáků mohou klesnout až o 82%

Obnovitelná energie je cestou do budoucna a v současnosti začíná velmi rychle dobíhat a v některých zemích i předbíhat energii získávanou z fosilních paliv. Spolu s tím jak v případě větrné energie roste počet stožárů větrných turbín, dochází i k jejich vedlejším účinkům jako jsou právě smrtelné střety s ptactvem.

I proto se společnost IdentiFlight, která vyvíjí stejnojmenný systém začala zajímat o to, jak tyto srážky co nejvíce zmírnit a nejlépe zajistit fungování ptactva s větrnými elektrárnami tak aby nedocházelo k jejich úhynu.

Nově vyvinutý systém tak dokáže za pomoci inteligentního kamerového systému detekovat přítomnost ptáků. Zároveň ale dokáže i identifikovat zda by se pták mohl do kolize s lopatkou větrné turbíny dostat a pokud vyhodnotí že ano, dokáže do třicet sekund otáčení turbíny zastavit a tím zvíře zachránit.

Podle studie, která se fungování systému a jeho účinností zabývala došlo po zavedení systému v blízkosti větrné turbíny ke snížení počtu úmrtí ptáků až o 82 %, to by tedy mohlo mít velký účinek nejen na záchranu ohrožených druhů ptáků.

Umělá inteligence rozpoznává chráněné druhy

Systém funguje za pomoci věží s chytrými kamerami, ty by díky svému rozsahu měly pokrýt několik okolních turbín ve své blízkosti. Kamery navíc dokáží rozpoznávat i různé druhy ptáků a zaměřit se tedy pouze na ty chráněné jako v případě studie na orly.

Využívání strojového učení a prvků umělé inteligence také zajišťuje, že systém vyhodnotí letovou trajektorii a rychlost ptáků a podle toho může upravit pohyb turbín. Díky tomu je možné ptáka ochránit i bez toho aby došlo k úplnému zastavení větrné turbíny.

Podle společnosti IdentiFlight navíc systém detekuje chráněné druhy až do vzdálenosti jednoho kilometru a má tak dostatek času turbínu na přílet zvířete připravit. Jednotlivé systémy se navíc dokáží na základě velkého vzorku chování ptáků od sebe učit a detekce je pak ještě přesnější.
Štítky: Ekologie Zvířata Větrná energie
Zdroj: Britská ekologická společnost