EnergoZrouti.cz

Podle vědecké studie by rozšíření elektromobilů zabránilo ročnímu úmrtí tisíců lidí jen v USA

  
Markéta Bártová
18. 8. 2020 ▪ 16:35

Vědci ze Severozápadní univerzity v USA zjistili, že pokud by elektromobily nahradily už 25% z automobilů na konvenční paliva mohly by jen Spojené státy ušetřit ročně miliardy korun.

Nabíjení elektrického auta
Nabíjení elektrického auta
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Vědci ze Severozápadní univerzity ve Spojených státech amerických přišli s novou studií, která ukazuje na další výhody elektrických automobilů. Ty by podle studie mohly už při 25 procentním zastoupením na trhu přinést velké výhody pro ekonomiku i zdraví obyvatel.

Studie, která kombinovala modely vývoje klimatu s údaji o veřejném zdraví v USA potvrdila, že by i částečný přechod na auta s bateriovým pohonem ušetřil zemi přibližně 17 miliard dolarů ročně jen tím, že se sníží dopad na klima a znečištění ovzduší. Z pohledu veřejného zdraví by pak přechod na ekologičtější formy dopravy zachránil životy stovek až několika tisíců obyvatel Spojených států.

Elektromobilita by při optimistickém pohledu přinesla větší úspory než má k dispozici Český státní rozpočet

Když autoři studie použili ještě mnohem optimističtější pohled do budoucnosti, a to nahrazení 75% automobilů které spalují fosilní paliva elektromobily zjistili, že by úspory mohly dosáhnout až 70 miliard dolarů ročně (téměř 1,6 bilionu Kč – pro představu roční státní rozpočet České republiky počítá s příjmy 1,3 bilionu Kč). Údaje, které studie uvádí jsou navíc pouze pro USA, globálně tedy budou hodnoty na úplně jiných číslech.


Elektrifikace ve Spojených státech by jak již bylo uvedeno, mohla zabránit stovkám až tisícům předčasných úmrtí způsobených znečištěným ovzduším či zátěží na organismus díky rostoucím teplotám.


Elektrická vozidla by tak při větším rozšíření snížila také emise CO2, tedy hlavního skleníkového plynu o stovky milionů tun a zabránila i emisím dalších toxických látek, které vznikají v benzínových a naftových agregátech ale i těch poháněných zemním plynem, který je sice o něco „ekologičtější“ ale stále jde o fosilní palivo.

Byl by takový růst elektromobility vůbec možný?

Aby se studie vědců dala potvrdit v realitě, bylo by potřeba dramaticky navýšit kapacitu nabíjecích stanic ale také vytvořit nové typy baterií, jež by byly pro dramatický růst elektromobility třeba. V současné době je ovšem podobný rozvoj aut na bateriový pohon nereálný a to už z faktu, že by jej energetické přenosové soustavy nebyly schopny ustát.


Příkladem může být energetická přenosová síť v Kalifornii, která v průběhu letošního srpna odolávala a stále musí odolávat extrémním odběrům energie v souvislosti s vysokými teplotami během kterých spotřeba z logických důvodů roste. Pokud ovšem přenosová soustava není schopna unést toto zatížení pak je představa desetitisíců současně připojených elektromobilů na nabíječkách nereálná. Alespoň tedy v současné podobě.
Zdroj: Severozápadní univerzita USA, RED