EnergoZrouti.cz

Německá firma objevila technologii nového betonu. Měl by odstranit emise ze stavebnictví

  
Nikola Stránská
28. 4. 2024 ▪ 14:14

Německá firma spustila výrobu nového betonu. Ten by měl pomoci odstraňovat emise ze stavebnictví díky tomu, že místo produkce dalších emisí skleníkových plynů přispívá k jejich snižování.

Přijde na trh beton bez emisí? Německá firma se o to snaží
Přijde na trh beton bez emisí? Německá firma se o to snaží
Foto: Unsplas

Stavebnictví patří společně s energetikou mezi jednu z oblastí, ve kterých vzniká největší množství emisí skleníkových plynů. Podle Environmentálního programu Organizace spojených národů tak stavebnictví stojí asi za 37 procenty globálních emisí spojených s energetickými procesy a spotřebou energie. Nemalou zásluhu na tom má mimo výroby oceli i výroba betonu. Právě o snížení emisí, které při použití betonu na stavbách budov, ale i pro výrobu mnoha dalších prvků vznikají, se nyní snaží německá firma.

Společnost s názvem Bton Fertigteilwerk GmbH má vlastně jeden hlavní cíl, a to přetvořit jeden z nejdůležitějších materiálů ve stavebnictví z materiálu, který vytváří velké emise na materiál, který je bezemisní, nebo dokonce pomáhá emise snižovat. Ostatně, eliminace emisí je patrná hned z názvu firmy. Název Bton, je vlastně využitím slova beton, při kterém bylo odstraněno e. Tedy e jako emise.

Firma přitom od své myšlenky není nijak daleko, ve čtvrtek totiž otevřela svou první továrnu v Soltau v Dolním Sasku, která produkuje tzv. „klimaticky pozitivní“ beton, který by mohl proměnit celý průmysl.

Tradiční výroba betonu zahrnuje směs vody, cementu, štěrku a písku, přičemž cement musí obsahovat vysoké podíly slínku, který se vyrábí za velmi vysokých teplot a s velkými emisemi CO2. Bton tvrdí, že jejich „technologie hybridního míchání“ umožňuje použití cementu s výrazně nižším obsahem slínku. Kromě toho přidávají látky, jako je biouhel, který již z atmosféry absorboval CO2, čímž proces výroby betonu stává „klimaticky pozitivním“.

I přes nadšení z nového řešení ale existují otázky ohledně ekonomické životaschopnosti a realizace tak ambiciózního projektu. Thorsten Leusmann, expert na beton z Technické univerzity v Braunschweigu pro server Tagesschau uvádí: „Pokud společnost dokáže realizovat vše, co si stanovila, pokryje široké spektrum toho, co se v současné době zkoumá v technologii betonu.“ Je však zatím nejasné, zda není cíl příliš ambiciózní.

S objevením tohoto „svatého grálu“ udržitelného stavebnictví by se mohl podstatně změnit průmysl zatížený vysokými emisemi, ale zůstává otázkou, zda se tato vize skutečně stane realitou.
Štítky: Beton Stavebnictví Emise Stavby Výstavba Domy