EnergoZrouti.cz

Mnoho domácností si výrazně připlatí za elektřinu, pro nižší cenu ale stačí být jen více flexibilní

  
Ondřej Kácha
17. 1. 2024 ▪ 15:27

Přechod Česka na obnovitelné zdroje staví před dodavatele energií nový problém: jak zajistit stabilitu elektrické sítě, když zrovna nesvítí a nefouká? S řešením mají pomoci nové tarify, které odmění domácnosti za omezení spotřeby v době, kdy je elektřiny v síti málo.

Nové tarify i flexibilita budou hrát velkou roli v cenách energie pro domácnost
Nové tarify i flexibilita budou hrát velkou roli v cenách energie pro domácnost
Foto: Unsplash+

Evropské země ve velkém přecházejí na obnovitelné zdroje elektřiny, jako jsou solární a větrné elektrárny. Česká republika v říjnu 2023 zveřejnila nový klimaticko-energetický plán, ve kterém plánuje do roku 2030 vybudovat kapacity pro získávání až 60 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. To je téměř pětkrát více v porovnání s rokem 2022. Proměna českého energetického mixu přináší nové výzvy a příležitosti, které se už nyní začínají dotýkat samotných domácností.

Obnovitelné zdroje mají jednu nespornou výhodu. Když svítí slunce a fouká vítr, výroba elektřiny je velmi levná. Náročná situace pro distributory a dodavatele však nastává v momentě, když se v čase setkají dvě události: elektřiny je k dispozici málo (např. vlivem bezvětří a zatažené oblohy) a poptávka po elektřině je vysoká, což typicky nastává ve všední dny, když se lidé vrátí domů z práce.

Zdroje elektřiny pro Česko v příštích letech , Green...

Tento problém se bude zvětšovat s rostoucí elektrifikací Česka, nástupem elektrických automobilů a nedostatečností elektrické infrastruktury. Nově chystané tarify mají motivovat spotřebitele k rozložení své spotřeby v čase a ke snížení zatížení sítě v době špičky, kdy je síť nejvíce náchylná k výpadkům.

Jak budou vypadat nové tarify za elektřinu?

Většina dodavatelů energií od roku 2024 připravuje tarify, které reagují na proměnlivou nabídku elektřiny v síti. Ty poskytnou nižší ceny v hodinách, kdy bude elektřiny v síti nadbytek, a naopak vyšší ceny ve špičce, kdy bude poptávka vysoká. Měření spotřeby s hodinovou přesností umožní chytré elektroměry, které začnou poskytovatelé energií instalovat domácnostem od začátku nového roku.

Již nyní se domácnosti setkávají s tzv. vysokým a nízkým tarifem, avšak nižší sazba se vztahuje jen na vybrané typy zařízení, jako je elektrokotel, bojler nebo elektromobil. Nové tarify se budou týkat veškeré spotřeby elektřiny v dané domácnosti. Letos se už setkáme s tzv. statickými tarify, které nastavují vyšší sazbu vždy na stejný čas (např. všední dny od 17 do 19 hodin) a nižší sazbu v ostatní hodiny. U tzv. dynamických či spotových tarifů se cena může měnit vícekrát v průběhu dne, v závislosti na faktorech jako je aktuální vytížení sítě nebo dostupnost energie z obnovitelných zdrojů. Dynamické tarify nabídnou domácnostem vyšší možnost ušetřit za cenu důkladnějšího plánování vlastní spotřeby.

Kromě statických a dynamických tarifů se české domácnosti pravděpodobně setkají i s dalšími programy a produkty po vzoru zahraničních iniciativ. V Anglii např. během minulé zimy posílali dodavatelé energií domácnostem výzvy k dobrovolnému snížení spotřeby během dvouhodinového pásma v následující den. Výměnou za účast získaly domácnosti odměnu zpravidla ve podobě drobné slevy na elektřinu. Na výzvu zareagovalo více jak 1.6 milionu domácností a firem, které dohromady ušetřily 3,300MWh – dostatek na pokrytí hodinové spotřeby 10 milionů britských domovů.

Kanadský dodavatel energií Hydro One např. testuje program pro zákazníky s chytrým termostatem. Tito zákazníci se mohou rozhodnout, zda umožní kanadskému dodavateli na dálku snížit výkon jejich topení na dvě hodiny v době, když je síť mimořádně vytížená. Odměnou za účast v tomto programu je příspěvek na pořízení chytrého termostatu a finanční bonus, který dodavatel odepíše spotřebitelům z účtu za elektřinu.

Které domácnosti mohou s novými tarify ušetřit a kdo si připlatí více?

Veškeré nové tarify a programy jsou založeny na stejném principu: kdo dokáže být flexibilní ve spotřebě elektřiny, ušetří. Chytré elektroměry slibují domácnostem přesnější sledování své spotřeby a lepší přehled o tom, kdy domácnost za elektřinu platí nejvíce.

Způsobů, jak dosáhnout flexibility a snížit účet za elektřinu, existuje mnoho. Jednou z cest je odložení startu spotřebičů jako je myčka, sušička a pračka na dobu, kdy je elektřina levnější. Podobně mohou domácnosti nastavit předehřívání bojleru a předvytápění domácnosti na dobu mimo špičku. Chytré termostaty mohou s optimálním předvytápěním pomoci. Do budoucna přibude chytrých spotřebičů s tzv. Home Energy Management System, které spotřebiteli umožní nastavit přes aplikaci požadovanou úroveň komfortu a úspor. Chytrý systém se pak sám postará o monitoring aktuálních sazeb za elektřinu a řízení spotřeby v domácnosti.

Fotovoltaika v kombinaci s bateriovým úložištěm slibuje ještě flexibilnější spotřebu. Domácnost se solárními panely může vygenerovanou elektřinu ukládat do baterie, ze které ji může odebírat v době špičky místo z elektrické sítě, nebo ji za výhodnou cenu bude moci skrze model energetické komunity přeprodávat dalším spotřebitelům. Jako zdroj energie může fungovat i elektrovozidlo, které si domácnost nabije do zásoby mimo špičku.

Bez flexibilních spotřebitelů Česko energetickou transformaci nezvládne

Schopnost domácností a podniků pružně přizpůsobovat svou spotřebu elektřiny je klíčová pro stabilitu a bezpečnost energetické sítě. Řada podniků již nyní monitoruje ceny energií a upravuje svou spotřebu, aby ušetřila za provoz. V domácnostech bychom se podobného trendu měli dočkat v následujících letech. To s jakou rychlostí se ho dočkáme, závisí na souhře spotřebitelů, dodavatelů energií a regulačních orgánů.

Důležitým krokem pro spotřebitele je maximálně využít státních dotací na zvýšení energetické soběstačnosti domácnosti. Investicemi do zateplení domu a technologií, které umožní lépe reagovat na proměnlivé ceny energií na trhu, se spotřebitelé mohou nejlépe připravit na měnící se trh s elektřinou.

Zodpovědnost dodavatelů i státu

Jak budou nové tarify a programy úspěšné, však do velké míry závisí na dodavatelích energií. Sazby a bonusy za elektřinu mimo špičku musí být dostatečně atraktivní, jednoduché a intuitivní, aby domácnosti k přechodu na nové tarify motivovaly. V zahraničí se můžeme setkat s řadou odměn, které poskytovatelé energií nabízejí flexibilním spotřebitelům: od výrazných slev na chytré termostaty po dodatečné slevy z účtu za úspěšné snížení spotřeby během špičky. Britský dodavatel Octopus Energy zase klade důraz na maximální jednoduchost pro spotřebitele. Pomáhá domácnostem kontrolu spotřeby maximálně zautomatizovat, aby se o sledování aktuálních cen elektřiny nemuseli starat. Zákazníci tak jen sledují grafy v mobilní aplikaci, kolik v jaký den díky automatizacím ušetřili.

Dodavatelé dále sdílí zodpovědnost za komunikaci nových tarifů veřejnosti. Ve spojitosti s novými tarify mohou domácnosti získat přístup k moderním technologiím, stejně jako mohou ušetřit, snížit svůj dopad na životní prostředí a lépe porozumět své spotřebě. Nové tarify mohou být i zdrojem zábavy a soutěžení – např. v Británii se mnoho spotřebitelů zapojilo do snižování své spotřeby ve špičce, protože to pojalo jako zábavnou výzvu. Do jaké míry si budou benefitů spojených s novými tarify domácnosti vědomy, záleží především na komunikaci ze strany dodavatelů energií.

V neposlední řadě mají na úspěšnost nových tarifů vliv regulátoři a orgány státní správy. V zájmu energetické bezpečnosti by měly domácnosti aktivizovat skrze komunikační kampaně, dotační programy a regulativní opatření, aby se zapojily v co největším počtu do nových pobídek na trhu a využívaly inovace spojené s energetickou transformací. A to nejen mezi majetnými domácnostmi, ale i mezi nízkopříjmovými a sociálně znevýhodněnými vrstvami společnosti.

Autorem článku je Ondřej Kácha, behaviorální ekonom z Green Dock
Štítky: Energetika Elektřina Tarif Chytré elektroměry Elektroměry Green Dock